Börja skicka e-fakturor till Runsvengruppen

Information om e-fakturering via Peppol & samtrafik för leverantörer till Runsvengruppen

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor.

För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

I Runsvengruppen ingår bolagen:

 • Runsven AB
 • ÖoB AB
 • Runsven Fastighets AB
 • Runsvengruppen AB
Steg 1 Steg 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Runsven AB, ÖoB AB, Runsven Fastighets AB eller Runsvengruppen AB. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav. (Kontrollera vid behov att er första fakturakörning mottagits av er kund.)

Logga in hos Inexchange och verifiera att Runsvengruppen finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Runsvengruppen finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Runsvengruppen ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Runsvengruppen ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Runsvengruppen om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Runsvengruppen. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Krav för fakturainnehåll

För att vi ska kunna behandla era fakturor behöver vi information om ordernummer, referens och i förekommande fall projekt- eller objektnummer.

Fakturan ska innehålla vårt ordernummer

Runsven AB och ÖoB AB använder inköpsordernummer för automatisk matchning av fakturor mot order. Ordernummer ska anges på såväl rad- som huvudnivå.

Fakturainformation Section in BIS 3.0 Peppol Svefaktura
Ordernummer
Runsven AB: 6 siffror
(numeriska tecken)
ÖoB AB: 7 siffror
(numeriska tecken)
/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID AdditionalDocumentReference/cac:ID / @identificationSchemeID="ORDER"
och
Radnivå:
OrderLineReference/OrderReference/BuyersID

Fakturan ska innehålla uppgift om referens

 • ÖoB AB: varuhusnummer 3 siffror (numeriska tecken), exempelvis 014.
 • Övriga bolag: beställaren

 

Fakturan ska innehålla uppgift om projekt- eller objektnummer om det anges vid beställning

 • Alla bolag: 5 siffror (numeriska tecken)

E-fakturering via Peppolnätverket eller Samtrafik

 

 • Runsvengruppen är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand. E-faktura kan också skickas via Samtrafik.
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Adressering Sverige

Runsven AB:

Peppol: Runsven AB, organisationsnummer 556117-5893

Peppol identifierare: 0007:5561175893

GLN: 0088:7392584000006

Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer/eAdress 5561175893

GLN: 7392584000006

 

ÖoB:

Peppol: ÖoB AB, organisationsnummer 556439-8120

Peppol identifierare: 0007:5564398120

GLN: 0088:7365564398127

Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer/eAdress 5564398120

GLN: 7365564398127

 

Runsven Fastighets AB:

Peppol: Runsven Fastighets AB, organisationsnummer 556042-8343

Peppol identifierare: 0007:5560428343

GLN: 0088:7365560428347

Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer/eAdress 5560428343

GLN: 7365560428347

 

Runsvengruppen AB:

Peppol: Runsvengruppen AB, organisationsnummer 556379-2489

Peppol identifierare: 0007:5563792489

GLN: 0088:7365563792483

Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer/eAdress 5563792489

GLN: 7365563792483

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Runsvengruppen kontakta:

Mail: faktura@runsvengruppen.com

Om ni inte har någon e-fakturaoperatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning,

kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se