För en tidseffektiv och säkrare hantering av leverantörsfakturor

Rexel har som målsättning att samtliga inkommande leverantörsfakturor ska kunna hanteras elektroniskt. Vår största andel av inkommande leverantörsfakturor består nu av e-faktura, elektronisk faktura. För att skicka elektronisk faktura behöver ni ha ett avtal med en e-fakturaoperatör. Till er som ännu inte har startat upp för elektronisk faktura, kontakta gärna Logiq AS så hjälper de er att hitta en lösning. Logiq AS finns på mejl servicedesk@logiq.se.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Rexel Sverige AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Rexel Sverige AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Rexel Sverige AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Rexel Sverige AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

  • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
    • Kontakta Rexel Sverige AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Rexel Sverige AB. 
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Kom igång

Här hittar du information om hur du börjar skicka e-fakturor till Rexel Sverige AB.

Denna information vänder sig till ansvarig för fakturor som sänds till
Rexel Sverige AB, organisationsnummer 556062-0220.
Säkerställ att er operatör har samtrafikavtal med Logiq AS, och/eller är godkänd accesspunkt till PEPPOL- nätverket. Meddela att ni kommer börja skicka e-faktura till Rexel Sverige AB via Logiq AS och tillhandahåll er operatör detta dokument med uppgifter om e-fakturaadress till Rexel Sverige AB.
Skapa fakturan i enlighet med nedan beskrivna format och innehållskrav. För att Rexel Sverige AB ska kunna ta emot och hantera fakturorna är det viktigt att ni på era elektroniska fakturor infogar samtliga nödvändiga informationsfält.

Skicka en e-faktura till er e-fakturaoperatör. Be er operatör att vidarebefordra fakturan till Rexel Sverige AB via LOGIQ. Informera Rexel Sverige AB via e-post till adressen einvoice@rexel.se att ni har skickat iväg en första e-faktura och med vilket faktura-nummer. Ange även mejladress till den person som är kontaktperson för fortsatt dialog kring e-faktura.

Rexel Sverige AB granskar fakturan.

Om eventuella justeringar behöver göras upprepas steg 2 och 3, eller så ger Rexel klartecken för fortsatt sändning av e-fakturor.

När ni fått klartecken från Rexel Sverige AB kan ni fortsätta fakturera Rexel elektroniskt.

Notera

Om er operatör för e-faktura inte erbjuder automatiskt uppslag mot Peppols adressregister måste manuell koppling göras i er operatörs portal.

Kontakta då er operatör för vidare information.

 

Standardkrav för format och kommunikationssätt 

  • E-faktura skall skickas i formatet BIS 3.0 via Peppol
  • E-faktura skall skickas via samtrafik/övriga operatörer enligt gällande samtrafikformat eller i formatet Svefaktura 1.0

Peppol BIS 3.0 https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/
Svefaktura 1.0 http://www.sfti.se/standarder/peppolbisochsvehandel/svefaktura10.4411.html

Adress för e-faktura

Peppol

Organisationsnummer: 556062-0220
Peppol identifierare: 0088:7381010030007
Peppol identifierare: 0007:5560620220


Samtrafik

Operatören är Logiq, Rexels org.nr: 5560620220
GLN: 7381010030007


Alternativ

Rexel Sverige AB
GLN: 7381010030007
(Peppol id 0088:7381010030007)
Rexel org.nr: 556062-0220
(Peppol id: 0007:5560620220)

Rexels krav på fakturainnehåll

För att en faktura ska kunna tas emot per automatik är det viktigt att ni förutom ovannämnda standardkrav för format och kommunikationssätt även följer nedanstående krav på fakturainnehåll.

Det är därmed betydelsefull att ni via er operatör lägger rätt information i rätt fält.

Svefaktura mappning Peppol Beskrivning
Rexels inköps-ordernummer /Invoice/AdditionalDocumenReference/ /Invoice/OrderReferenceID Inköpsordnummer för varufakturor, sju siffrar, tio siffrar med prefix
Rexel kostnadsställe RequisitionistDocumentReference/ID[1] /Invoice/accountingCost Femsiffrigt kostnadsställe för omkostnader
Beställares namn eller projektnr RequisitionistDocumentReference/ID[2] Invoice/ProjectReference/ID Namn på beställare. Projektnummer om det är angett av beställare
Köparens (Rexels) artikelnummer Invoice/InvoiceLine/Item/Buyersitemidentification Invoice/InvoiceLine/Item/Buyersitemidentification/ID Rexel e-nummer, se beskrivning sid 5 kompleterande information
Säljarens artikelnummer Invoice/InvoiceLine/Item/Sellersitemidentification Invoice/InvoiceLine/Item/Sellersitemidentificatio/ID Om Rexels e-nr saknas så bör säljarens artikelnr läggas in
Avgifter Invoice/InvoiceLine/Item/Buyersitemidentification Invoice/InvoiceLine/Item/Buyersitemidentification/ID Se närmare beskrivninv sid 5 kompletterande information
Leverantörens Bankgiro / Plusgiro / kontonummer Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/ID Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/ID Bankgiro eller plusgiro ska finnas med och anges på både debet och kredit
Leverantörens IBAN Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/ID Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/ID

Kontakta oss för frågor

Frågor till Rexel:

Vi önskar ett fortsatt gott samarbete kring e-fakturor som sänds till Rexel.
Hör gärna av er till
einvoice@rexel.se vid frågor kring denna information.
 
Om ni saknar information om kostnadsställe eller inköpsordernummer fråga er kontaktperson hos Rexel eller vänd er till einvoice@rexel.se.
 
Ni kan även vända er till Logiq för tekniska frågor kring uppsättningen.
 
 

LOGIQ SWEDEN AB

Telefon:
+47 941 34 300, +46 8 402 41 39