Information til dig som leverantör
Mio AB går över till e-faktura från och med 1 december 2022

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Mio AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor.För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Från och med 1 april 2023 kommer vi inte längre acceptera PDF-fakturor.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka
e-faktura till Mio AB.
Efter godkänd testfaktura kan ni börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Mio AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Mio AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till namn ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Mio AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Mio AB för vidare diskussion.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Mio AB. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

VARUFAKTUROR
Vid fakturering av varufakturor skall fakturan innehålla:

 • Säljarens bankkontonummer
 • Inköpsordernummer per fakturarad: Består av sju siffror.
 • Butikens GLN-nummer eller Butiksnummer (se bifogad lista) 
 • Fakturamottagare (Mio AB)
 • Fakturamottagarens VAT nummer
  (Mio ABs VAT nummer SE556084019001)
 • Köpare (Butik)
 • Artikelrader: Artikelnummer, Artikelbenämning, Pris och antal.

Se tabell nedan för vilka fält informationen ska läggas i olika format

Faktura Information Sektion i BIS 3.0 (Peppol) Sektion i SVEFAK
Inköpsordernummer för varufakturor, 7 siffror (numeriska tecken) Invoice/ OrderReference/ID AdditionalDocumentReference/cac:ID / @identificationSchemeID=”ORDER”
Köparens Butiksnummer, 3 siffror (numeriska tecken) eller GLN nummer /Invoice/ cbc:BuyerReference
/Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/ Name /Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]
Fakturamottagare
Mottagarens namn, adress
/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID

MIO AB Centralt
GLN: 7393810000005
cac:BuyerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification

MIO AB Centralt
GLN: 7393810000005
Köparen/Leveransadress
Butikens GLN alternativt butiksnummer, namn, adress
/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cbc:ID= Butikens GLN alternativt butiksnummer (3 siffror)
Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:ID = Butikens GLN alternativt butiksnummer (3 siffror)
Faktura Information Sektion i EDIFACT Sektion i BEAst Invoice 3.0.1
Inköpsordernummer för varufakturor,
7 siffror (numeriska tecken)
RFF+ON Invoic/ InvoicHeader/ ReferenceToDocument/ OrderNumber
Fakturamottagare
Mottagarens namn, adress
UNB Reciever: 7393810000005
NAD+IV+7393810000005
MIO AB Centralt
Invoic/ InvoicHeader/ InvoiceeNeB/ Invoicee

GLN 7393810000005 MIO AB Centralt
Köparen
Butiksnummer, namn, adress
UNB Reciever: 7393810000005
MIO AB Centralt
Invoic/ InvoicHeader/ InvoiceeNeB/ Invoicee
Invoic/ InvoicHeader/ InvoiceeNeB/ AddressNeB/ PartyIdentifier.
GLN 7393810000005 MIO AB Centralt
Köparen/Leveransadress
Butikens GLN alternativt
butiksnummer, namn, adress
NAD+BY+ Butikens GLN
alternativt butiksnummer (3 siffror)
Invoic/InvoicHeader/BuyerNeB/Buyer Invoic/ InvoicHeader/ BuyerNeB/ AddressNeB/ PartyIdentifier.
Butikens GLN alternativt butiksnummer (3 siffror)
Köparen/Leveransadress
Butikens GLN alternativt
butiksnummer, namn, adress
NAD+DP+ Butikens GLN alternativt butiksnummer (3 siffror) DeliveryNeB/DeliveryParty
DeliveryNeB/AddressNeB/PartyIdentifier
Butikens GLN alternativt butiksnummer (3 siffror)

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Mio AB är anslutna till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.

Format E-faktura

 • E-faktura i nedanstående standardformat kan också skickas via er EDI-operatör
  • Peppol Bis 3.0
  • EDIFACT
  • Svefaktura 1.0
  • Beast 3.0.1
  • Finvoice 2.0
  • OIO-UBL
 • Eventuella bilagor mottages ej.

Adressering Efaktura

Peppol
Mio AB, organisationsnummer 5560840190

Peppol identifierare: 0088: 7393810000005
Peppol identifierare: 0007: 5560840190

Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5560840190
GLN: 7393810000005

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Mio AB, kontakta:

Mail: faktura@mio.se

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: sales@logiq.se