Information till dig som leverantör till m4 Gruppen

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till m4 Gruppen och dess dotterbolag m4 Fastigheter AB, m4 Kaptenen KB, m4 Utveckling AB, m4 Ballast AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till m4 Gruppen. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att m4 Gruppen finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att m4 Gruppen finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till m4 Gruppen ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till m4 Gruppen ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta m4 Gruppen om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta m4 Gruppen. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla vårt:

 • Ordernummer och/eller för- och efternamn på beställaren.

Vid avsaknad av ordernummer ovan ska uppgifter om referens finnas:

 • Referens = för- och efternamn på beställaren.

Fakturan ska även innehålla:

 • Sedvanliga uppgifter som enligt lagkrav ska finnas på en faktura.
 • Eventuella fakturaunderlag, bilagor etc kan biläggas i pdf-format.

Vi vill även göra er uppmärksamma på att det är av yttersta vikt att fakturan registreras på rätt bolag inom m4-koncernen. Kontakta beställaren innan fakturering om det är oklart vilket bolag som ska faktureras. Om fakturan ställs ut till fel bolag, så kommer fakturan att returneras och kredit behöver ställas ut.

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • m4 Gruppen är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Adressering Sverige:

Peppol: m4 Gruppen AB, organisationsnummer 5567878318
Peppol identifierare: 0007: 5567878318

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5567878318

Peppol: m4 Utveckling AB, organisationsnummer 5561213025
Peppol identifierare: 0007: 5561213025

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5561213025

Peppol: m4 ballast AB, organisationsnummer 5564523412
Peppol identifierare: 0007: 5564523412

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5564523412

Peppol: m4 Fastigheter AB, organisationsnummer 5560924465
Peppol identifierare: 0007: 5560924465

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5560924465

Peppol: m4 Kaptenen KB, organisationsnummer 9696907071
Peppol identifierare: 0007: 9696907071

Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 9696907071

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor, kontakta:

Mail: levreskontra@m4.se

Telefon: 010-551 01 00

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se

 

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via: 

m4 gruppen AB            levfakturam4gruppen@m4.se

m4 Utveckling AB        levfakturam4utveckling@m4.se

m4 Fastigheter AB      levfakturam4fastigheter@m4.se

m4 Kaptenen KB          levfakturam4kaptenen@m4.se

m4 Ballast AB               levfakturam4ballast@m4.se

 

Om ni inte har möjlighet att skicka fakturor som e-faktura eller pdf-fil via mail så går det fortfarande att skicka fakturor med post till samtliga bolag till utdelningsadress Box 150, 72105 Västerås.

Ev påminnelser och frågor mailas till levreskontra@m4.se