Information till dig som leverantör till LKAB

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till

LKAB Minerals AB

LKAB Kimit AB

LKAB Minerals Oy

LKAB Minerals GmbH LKAB Minerals

B.V. Bergteamet AB

LKAB Berg och Betong AB

 

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till
elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor
behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att
skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Kom igång

STEG 1 STEG 2STEG 3
Informera er e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) Säkerställ att er operatör har samtrafikavtal med Logiq och/eller är godkänd accesspunkt till Peppol-nätverket. Meddela er operatör att ni kommer börja skicka e-faktura till LKAB via Logiq och tillhandahåll er operatör med detta dokument där uppgifter om efakturaadresserna till LKAB finns angiven. Skapa fakturorna i enlighet med nedan beskrivna innehållskrav. För att LKAB ska kunna ta emot och hantera era fakturor är det viktigt att ni på era elektroniska fakturor fyller i samtliga obligatoriska informationsfält.Informera LKAB via e-post när ni har skickat er första e-faktura för att vi ska kunna kontrollera att fakturan mottagits korrekt.

Logga in hos Inexchange och verifiera att LKAB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att LKAB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till LKAB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till LKAB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta LKAB. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas tillsammans med krav ställda i avtal/kontrakt/avrop/beställningar/order, härefter kallat avtal. Samt krav ställda av LKAB och tillämpliga lagar och regler.

 • Kontonummer (om det angivits i avtal)
 • Kategorinummer (om det angivits i avtal)
 • Kostnadsställe (om det angivits i avtal)
 • Kontraktsnummer (om det angivits i avtal)
 • Inköpsordernummer (om det angivits i avtal)
 • Köparens referens (obligatoriskt)
 • Säljarens referens (obligatorist)
 • Projektnummer (om det angivits i avtal)

Se leverantörsbrev för ytterligare information.

Field description

Section in BIS 3.0 (Peppol)

Section in SVEFAK

Purchase order reference

(only applicable in specific cases)

Invoice/ OrderReference/ID

AdditionalDocumentReference/cac:ID / @identificationSchemeID=”ORDER”

Buyers reference

(mandatory field)

(LKAB contact)

/Invoice/

/Invoice/ cbc:BuyerReference

/Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/

Name

Contract number

(only applicable in specific cases)

Invoice/

ContractDocumentReference/

ID

/Invoice/

AdditionalDocumentReference/ cac:ID/

@identificationSchemeID=”CT”

 

Format och kommunikationssätt

 • e-faktura skall i första hand skickas i formatet BIS 3.0 via Peppol, https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/
 • e-faktura kan även skickas via samtrafik/övriga operatörer enligt gällande samtrafikformat eller i formatet Svefaktura 1.0, https://svefaktura.sftiverifiering.se/svefaktura.aspx?lang=se
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

LKAB Berg & Betong AB
Org nr: 556074-8237

Land: SE
VAT-nummer: SE556074823701
Peppol
Peppol identifierare: 0007: 5560748237
Samtrafik :
Operatören är Logiq, adressera till: 5560748237

LKAB Kimit AB
Org nr: 556190-6115

Land: SE
VAT-nummer: SE556190611501
Peppol
Peppol identifierare: 0007: 5561906115
Samtrafik :
Operatören är Logiq, adressera till: 5561906115

LKAB Minerals AB
Org nr: 556223-1786

Land: SE
VAT-nummer: SE556223178601
Peppol
Peppol identifierare: 0007: 5562231786
Samtrafik :
Operatören är Logiq, adressera till: 5562231786

LKAB Minerals Oy
Org nr: 1934671-4

Land: FI
Peppol
Peppol identifierare: 0037:19346714

LKAB Minerals GmbH
Org nr: HRB 16692

Land: DE
Peppol
Peppol identifierare: 9930:de813564377

LKAB Minerals Bv
Org nr: 24236591

Land: NL
Peppol
Peppol identifierare: 9944:nl800809750b01

Bergteamet AB
Org nr: 556524-0081

Land: SE
Peppol
Peppol identifierare: 0088:7365565240081

Adressering Finland

Peppol identifier: 0216:003728341528

OperatorID Apix (välittäjätunnus): 003723327487 (or alternatively 00372332748700001)

If you are using eInvoice services provided by the Finnish banks, please check the correct eInvoice address (verkkolaskuosoite) and OperatorID (välittäjätunnus) from the following website:

http://www.apix.fi/ohje.html

Especially when using the services of Finnish banks, please make sure that the invoice has our Business ID:  _company y-tunnus here_

Kontakta oss för frågor och mer information

Johanna Jakobsson johanna.jakobsson@lkab.com

Erik Lantto-Simma erik.lantto-simma@lkab.com

För frågor rörande E-faktura till respektive LKAB bolag kontakta via samma mail som pdf faktura

 

 

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: www.logiq.se

Mail: servicedesk@logiq.se