Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Liseberg

Observera att Lisebergskoncernen består av tre bolag. Kontrollera att rätt bolag står som fakturamottagare och att ni använder rätt org.nr i samband med e-faktureringen.

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har Liseberg beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor.

Vi vill uppmana er att i fortsättningen skicka era fakturor som e-faktura. I en övergångsperiod och i undantagsfall tar vi även emot fakturor i PDF, viktigt är då att de skickas till vår fakturamejl, faktura@liseberg.se.

Vi kommer framöver inte att ta emot pappersfakturor, utan dessa kommer att returneras till avsändare med uppmaning att istället skicka e-faktura. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör.


Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Liseberg AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Liseberg AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Liseberg ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Liseberg ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Liseberg AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Liseberg AB. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Kom igång

Säkerställ att er operatör har samtrafikavtal med Logiq och/eller är godkänd accesspunkt till Peppol-nätverket. Meddela er operatör att ni kommer börja skicka e-faktura till Liseberg Gäst AB via Logiq och tillhandahåll er operatör med detta dokument där upp- gifter om e-fakturaadresserna till Liseberg Gäst AB finns angiven. Notera att om din operatör för e-faktura inte erbjuder automatiskt uppslag mot Peppols adressregister måste manuell koppling göras i er operatörs portal.

Skapa fakturorna i enlighet med nedan beskrivna innehållskrav. För att Liseberg Gäst AB ska kunna ta emot och hantera era fakturor är det viktigt att ni på era elektroniska fakturor fyller i samtliga obligatoriska informationsfält.

Informera Liseberg Gäst AB via e-post, faktura@liseberg.se när ni har skickat er första e-faktura för att vi ska kunna kontrollera att fakturan mottagits korrekt.

 

Format och kommunikationssätt

• e-faktura skall i första hand skickas i formatet BIS 3.0 via Peppol,
https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/
 • e-faktura kan även skickas via samtrafik/övriga operatörer enligt gällande samtrafikformat eller i formatet Svefaktura 1,0. 

Adressering

Liseberg AB

Peppol: 0007: 5560236811
Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer 5560236811

 

AB Liseberg Skår 40:17

Peppol: 0007: 5569099731
Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer 5569099731

 

Liseberg Gäst AB

Peppol: 0007:5564220845
Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5564220845

 

Skickas visningskopia och/eller bilaga, inkluderas den i fakturafilen i elementet AdditionalDocumentReference. Bilagor ska vara i pdf-format.

Generella krav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedan krav uppfyllas:

 •  Generella krav enligt bokförings- och mervärdesskattelagen.
 • Fakturan ska innehålla ”Er Referens”
  • (referensnummer eller personnamn kommunicerat av Liseberg).
 • Om möjligt skicka med visningskopia i XML-filen.
 • Fakturan ska innehålla Lisebergs ordernummer i fältet ”Ert ordernummer” (9 siffror långt, börjar på 8) om ni har fått ett sådant vid beställning från oss.

Fakturor som saknar nödvändig information oavsett leveranskanal kommer att returneras till leverantören för komplettering innan betalningen genomförs.

Ordernummer och referenser ska anges på följande sätt: 

(verifieras av/med er e-fakturaoperatör)

Peppol BIS 3.0

Ordernummer: /Invoice/cac:OrderReference

Referens: /Invoice/cbc:BuyerReference

Svefaktura 1.0

Ordernummer:

Huvudnivå: AdditionalDocumentReference/cac:ID /
@identificationSchemeID=”ORDER”

och/eller 

Radnivå: OrderLineReference/OrderReference/BuyersID

Referens: RequisitionistDocumentReference/ID

Kontakta oss för frågor och mer information

För tekniska frågor och uppsättning, kontakta i första hand er befintliga operatör. Om ni inte har någon VAN-operatör och vill komma igång att skicka e-fakturor, kontakta Logiq:

Web: www.logiq.se 
Mail: servicedesk@logiq.no

För frågor till Liseberg kontakta:
Ekonomiavdelningen: faktura@liseberg.se