Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Liseberg

Observera att Lisebergskoncernen består av tre bolag. Kontrollera att rätt bolag står som fakturamottagare och att ni använder rätt org.nr i samband med e-faktureringen.

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har Liseberg beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor.

Vi vill uppmana er att i fortsättningen skicka era fakturor som e-faktura. I en övergångsperiod och i undantagsfall tar vi även emot fakturor i PDF, viktigt är då att de skickas till vår fakturamejl, faktura@liseberg.se.

Vi kommer framöver inte att ta emot pappersfakturor, utan dessa kommer att returneras till avsändare med uppmaning att istället skicka e-faktura. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör.


Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Liseberg AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Liseberg AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Liseberg ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Liseberg ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Liseberg AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Liseberg AB. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Kom igång

Säkerställ att er operatör har samtrafikavtal med Logiq och/eller är godkänd accesspunkt till Peppol-nätverket. Meddela er operatör att ni kommer börja skicka e-faktura till Liseberg Gäst AB via Logiq och tillhandahåll er operatör med detta dokument där upp- gifter om e-fakturaadresserna till Liseberg Gäst AB finns angiven. Notera att om din operatör för e-faktura inte erbjuder automatiskt uppslag mot Peppols adressregister måste manuell koppling göras i er operatörs portal.

Skapa fakturorna i enlighet med nedan beskrivna innehållskrav. För att Liseberg Gäst AB ska kunna ta emot och hantera era fakturor är det viktigt att ni på era elektroniska fakturor fyller i samtliga obligatoriska informationsfält.

Informera Liseberg Gäst AB via e-post, faktura@liseberg.se när ni har skickat er första e-faktura för att vi ska kunna kontrollera att fakturan mottagits korrekt.

 

Format och kommunikationssätt

• e-faktura skall i första hand skickas i formatet BIS 3.0 via Peppol,

 • e-faktura kan även skickas via samtrafik/övriga operatörer enligt gällande samtrafikformat.
https://sfti.se/sfti/standarder/peppolbisehandel/peppolbisbilling3.49021.html

Adressering

Liseberg AB

Peppol: 0007: 5560236811
Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer 5560236811

 

AB Liseberg Skår 40:17

Peppol: 0007: 5569099731
Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer 5569099731

 

Liseberg Gäst AB

Peppol: 0007:5564220845
Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5564220845

 

Skickas visningskopia och/eller bilaga, inkluderas den i fakturafilen i elementet AdditionalDocumentReference. Bilagor ska vara i pdf-format.

Generella krav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedan krav uppfyllas:

 •  Generella krav enligt bokförings- och mervärdesskattelagen.
 • Fakturan ska innehålla ”Er Referens”
  • (referensnummer eller personnamn kommunicerat av Liseberg).
 • Om möjligt skicka med visningskopia i XML-filen.
 • Fakturan ska innehålla Lisebergs ordernummer i fältet ”Ert ordernummer” (9 siffror långt, börjar på 8) om ni har fått ett sådant vid beställning från oss.

Fakturan ska också innehålla aktuellt avtalsnummer:

 • Avtal med Liseberg. För leverantörer som har avtal med Liseberg så är avtalsnumret Lisebergs Diarienummer. Format: XX-XXXX
  I vissa fall kommer avtalsnumret ha ett löpnummer före Diarienumret. Format: XX-XXXX-XX
 • Avtal med Göteborgs stad. Leverantörer som har avtal med Göteborgs stad så är avtalsnumret det nummer Göteborgs stad kommunicerar ut som avtalsnummer. Format: IKXXXX-XX

Fakturor som saknar nödvändig information oavsett leveranskanal kommer att returneras till leverantören för komplettering innan betalningen genomförs.

Ordernummer, referenser och avtalsnummer ska anges på följande sätt: 

(verifieras av/med er e-fakturaoperatör)

Peppol BIS 3.0

Ordernummer: /Invoice/cac:OrderReference

Referens: /Invoice/cbc:BuyerReference

Avtalsnummer: /Invoice/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID

Svefaktura 1.0

Ordernummer:

Huvudnivå: AdditionalDocumentReference/cac:ID /
@identificationSchemeID=”ORDER”

och/eller 

Radnivå: OrderLineReference/OrderReference/BuyersID

Referens: RequisitionistDocumentReference/ID

Avtalsnummer: AdditionalDocumentReference/cac:ID/@identificationschemeID=”CT”

Kontakta oss för frågor och mer information

För tekniska frågor och uppsättning, kontakta i första hand er befintliga operatör. Om ni inte har någon VAN-operatör och vill komma igång att skicka e-fakturor, kontakta Logiq:

Web: www.logiq.se 
Mail: servicedesk@logiq.no

För frågor till Liseberg kontakta:
Ekonomiavdelningen: faktura@liseberg.se