Information om övergång till e-fakturering via Peppol för leverantörer till något av LRF koncernens bolag.

Nedan information gäller från och med 2023-04-28.

Vi strävar efter ett fakturaflöde som är så effektivt som möjligt och ändrar scanningslösning med vår samarbetspartner för hantering av leverantörsfakturor. Det innebär att fakturan alltid ska vara ställd till nedan angivna fakturaadress och fakturan ska innehålla fakturareferens enligt punkt nedan. 

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till något av LRF koncernens bolag. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att LRF koncernens bolag finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange.

Verifiera i Pagero Online att LRF koncernens bolag finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till LRF koncernens bolag ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till LRF koncernens bolag ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 
  • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta LRF koncernens bolag. 
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Fakturareferens

Fakturan ska vara märkt med en fakturareferens bestående av 3 eller 5 siffror och beställarens namn, som ska anges i fältet ”Er referens” i fakturahuvudet, fakturans övre del. Fakturareferensen ska lämnas av beställaren.

Viktigt att siffror och namnet särskiljs med ett understreck utan mellanslag. Vilket bolag som har 3 siffror respektive 5 siffror som referens framgår nedan för varje bolag.

E-fakturering, format

  • LRF koncernens bolag är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
  • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
  • Vi tar även emot fakturor som PDF-fil. Faktura och eventuell bilaga ska ingå i samma PDF-fil. Det går att skicka flera fakturor i samma e-post, såvida de skickas i separata PDF-filer.
  • Vi tar även emot pappersfaktura.

Lantbrukarnas Ekonomi AB
organisationsnummer 556032-9269

Fakturareferens:
3 siffror och beställarens namn. Er ref: 123_Test Testsson

Peppol
Peppol identifierare: 0007: 5560329269

Faktura PDF:
fakturale@lrf.se

Lantbrukarnas Ekonomi AB
ECIT 5560329269
Box 171
831 22 Östersund


För frågor till Lantbrukarnas Ekonomi AB, kontakta:
Mail: ekonomi@lrf.se


Brid AB
organisationsnummer 556415-6700

Fakturareferens:
5 siffror och beställarens namn. Er ref: 12345_Test Testsson

Peppol
Peppol identifierare: 0007: 5564156700

Faktura PDF:
ekonomi.brid@lrfmedia.se

Lantbrukarnas Ekonomi AB
ECIT 5564156700
Box 171
831 22 Östersund


För frågor till Brid AB, kontakta:
Mail: ekonomi@lrfmedia.se


Ehandelse AB
organisationsnummer 556861-7517

Fakturareferens:
5 siffror och beställarens namn. Er ref: 12345_Test Testsson

Peppol
Peppol identifierare: 0007: 5568617517

Faktura PDF:
ekonomi.ehandelse@lrfmedia.se

Ehandelse AB
ECIT 5568617517
Box 171
831 22 Östersund

För frågor till Ehandelse AB, kontakta:
Mail: ekonomi@lrfmedia.se


LRF Media AB
organisationsnummer 556413-2883

Fakturareferens:
5 siffror och beställarens namn. Er ref: 12345_Test Testsson

Peppol
Peppol identifierare: 0007: 5564132883

Faktura PDF:
ekonomi.media@lrfmedia.se

LRF Media AB
ECIT 5564132883
Box 171
831 22 Östersund

För frågor till LRF Media AB, kontakta:
Mail: ekonomi@lrfmedia.se


LRF Samköp AB
organisationsnummer 556043-8771

Fakturareferens:
3 siffror och beställarens namn. Er ref: 123_Test Testsson

Peppol
Peppol identifierare: 0007: 5560438771

Faktura PDF:

fakturasa@lrfsamkop.se

LRF Samköp AB
ECIT 5560438771
Box 171
831 22 Östersund

För frågor till LRF Samköp AB, kontakta:
Mail: ekonomi@lrf.se


M Brath AB
organisationsnummer 556877-1496

Fakturareferens:
5 siffror och beställarens namn. Er ref: 12345_Test Testsson

Peppol
Peppol identifierare: 0007: 5568771496

Faktura PDF:
ekonomi.brath@lrfmedia.se

M Brath AB
ECIT 5568771496
Box 171
831 22 Östersund

För frågor till M Brath AB, kontakta:
Mail: ekonomi@lrfmedia.se


Showroom Liveshopping Sverige AB
organisationsnummer 559387-6393

Fakturareferens:
5 siffror och beställarens namn. Er ref: 12345_Test Testsson

Peppol
Peppol identifierare: 0007: 5593876393

Faktura PDF:
ekonomi.showroom@lrfmedia.se

Showroom Liveshopping Sverige AB
ECIT 5593876393
Box 171
831 22 Östersund

För frågor till Showroom Liveshopping Sverige AB, kontakta:
Mail: ekonomi@lrfmedia.se


Sigill Kvalitetssystem AB
organisationsnummer 556530-8979

Fakturareferens:
3 siffror och beställarens namn. Er ref: 123_Test Testsson

Peppol
Peppol identifierare: 0007: 5565308979

Faktura PDF:
fakturasi@sigill.se

Sigill Kvalitetssystem AB
ECIT 5565308979
Box 171
831 22 Östersund

För frågor till Sigill Kvalitetssystem AB, kontakta:
Mail: ekonomi@lrf.se


Sånga Säby Hotell & Konferens AB
organisationsnummer 556095-2672

Fakturareferens:
3 siffror och beställarens namn. Er ref: 123_Test Testsson

Peppol
Peppol identifierare: 0007: 5560952672

Faktura PDF:
fakturass@sanga-saby.se

Sånga Säby Hotell & Konferens AB
ECIT 5560952672
Box 171
831 22 Östersund

För frågor till Sånga Säby Hotell & Konferens AB, kontakta:
Mail: ekonomi@lrf.se


Lantbrukarnas Riksförbund förening upa
organisationsnummer 702001-2642

Fakturareferens:
3 siffror och beställarens namn. Er ref: 123_Test Testsson

Peppol
Peppol identifierare: 0007: 7020012642

Faktura PDF:
fakturaup@lrf.se

Lantbrukarnas Riksförbund förening upa
ECIT 7020012642
Box 171
831 22 Östersund

För frågor till Lantbrukarnas Riksförbund, kontakta:
Mail: ekonomi@lrf.se


Kontakta oss för frågor och mer information

Har ni frågor om leverantörsfakturor/fakturahanteringen vänligen kontakta LRF Koncernekonomi, e-postadress ekonomi@lrf.se

 

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se