Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Kunskapsskolan i Sverige AB och Kunskapsskolan Education Sweden AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.


Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via: faktura@kunskapsskolan.se.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Kunskapsskolan. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.
Logga in hos Inexchange och verifiera att Kunskapsskolan finns listat som mottagare. Vid frågor, kontakta Inexchange.
Verifiera i Pagero Online att Kunskapsskolan finns listat som mottagare. Vid frågor, kontakta Pagero.
Informera TietoEvry om att fakturor till Kunskapsskolan ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq. https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/
Informera Strålfors om att fakturor till Kunskapsskolan ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq. https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Kunskapsskolan om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Kunskapsskolan.
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas. Fakturor som ej uppfyller kraven kan ej behandlas av oss.

Kunskapsskolan i Sverige AB

Alla fakturor ska vara utställda till nedan företag och fakturaadress:

 • Kunskapsskolan i Sverige AB
  Box 11205
  100 61 Stockholm

Fakturan ska innehålla vårt kostnadsställe/referens:

 • Kostnadsställe/referens: 3 siffror (anges av beställaren)
 • Saknas kostnadsställe/referens, kontakta beställaren eller ekonomi@kunskapsskolan.se

Fakturan ska innehålla era kontaktuppgifter:

 • E-postadress
 • Telefonnummer (ej obligatoriskt)

Kunskapsskolan Education Sweden AB

Alla fakturor ska vara utställda till nedan företag och fakturaadress:

 • Kunskapsskolan Education Sweden AB
  Box 11205
  100 61 Stockholm

Fakturan ska innehålla vårt kostnadsställe/referens:

 • Kostnadsställe/referens: 3 siffror (anges av beställaren)
 • Saknas kostnadsställe/referens, kontakta beställaren eller ekonomi@kunskapsskolan.se

Fakturan ska innehålla era kontaktuppgifter:

 • E-postadress
 • Telefonnummer (ej obligatoriskt)

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Kunskapsskolan i Sverige AB och Kunskapsskolan Education Sweden AB är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Adressering Sverige

Kunskapsskolan i Sverige AB

Peppol
0007, organisationsnummer 5565661815
Peppol identifierare: 0007:5565661815
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till: Organisationsnummer 5565661815

Kunskapsskolan Education Sweden AB

Peppol
0007, organisationsnummer 5566913066
Peppol identifierare: 0007:5566913066
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till: Organisationsnummer 5566913066

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Kunskapsskolan i Sverige AB och Kunskapsskolan Education Sweden AB, kontakta:

Mail: ekonomi@kunskapsskolan.se
Telefon: 08-506 910 00

Kontaktuppgifter Logiq

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:
Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/
Mail: servicedesk@logiq.se