Kramfast AB går över till e-faktura via Peppol

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Kramfast AB​

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

 

Vi förväntar oss e-faktura från er senast 2021-12-01

 

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via mailadress faktura.kiab@kramfors.se

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Kramfast AB. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav.

Inexchange och verifiera att Kramfast AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Krambo AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Kramfast ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Kramfast ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq. https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Kramfast AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Kramfast AB. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Krav för fakturainnehåll

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla:

 • Ordernummer: Ärendenummer (kommer med i beställningen från Kramfast, ex ”210815–017”)
 • Beställarreferens: Fastighetsförvaltarens användarnamn som framgår i ärendet, ex ”dabe81”
 • ON och Skellefteå Kraft AB ska ha konteringen i beställarreferensfältet.
Fältnamn Passering i BIS 3.0 (Peppol) Passering i SVEFAK
Ordernummer/ ärendenummer Invoice/ OrderReference/ID
AdditionalDocumentReference/cac:ID / @identificationSchemeID=”ORDER”
Beställarreferens/ Fastighetsförvaltarens användarnamn /Invoice/ cbc:BuyerReference
/Invoice/ BuyerParty/ Party/Contact/ Name

Om du har problem med märkning på fakturan, ta kontakt med Logiq på servicedesk@logiq.no

 

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Kramfast är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

 

Adressering Sverige:

Peppol: Kramfast AB organisationsnummer

Peppol identifierare: 0007: 5562227867

Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer: 5562227867

Kontaktinformation

 1. Har du en EDI operatör: Kontakta din EDI-operatör
 2. Sänder du PDF idag och har inte möjlighet att sända EDI, kontakta Kramfast AB om de godkänner att ni fortsatt sänder PDF
 3. Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Kramfast AB: info@krambo.se (Krambo och Kramfast har samma e-postadress)
 4. Övriga frågor, kontakta servicedesk@logiq.no