Information til dig som leverantör till Karlshamn Energi

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Karlshamn Energi

Karlshamn Energi går över till att ta emot e-fakturor via Peppol & Samtrafik via ny operatör Logiq AS och vi ber er därför att ändra er routing för nedanstående adresser till Logiq. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.
Ändringen gäller från 2022-07-01.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Karlshamn Energi. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav. Kontrollera vid behov att er första fakturakörning mottagits av Karlshamn Energi.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Karlshamn Energi finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Karlshamn Energi finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Karlshamn Energi ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Karlshamn Energi ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Karlshamn Energi om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Karlshamn Energi. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla referensnummer:

 • 3 siffror (numeriska tecken) som motsvarar beställarens referens, alternativt
 • Beställarens förnamn och efternamn

Fakturan ska även innehålla följande uppgifter:

 • Sedvanliga uppgifter som enligt lagkrav ska finnas på en faktura
 • Leverantörens kontaktperson inkl. e-post
 • Eventuella fakturaunderlag, bilagor etc. kan biläggas i pdf-format

Vi vill även göra er uppmärksamma på att det är av yttersta vikt att fakturan registreras på rätt bolag inom Karlshamn Energi. Kontakta Karlshamn Energi innan fakturering om det är oklart vilket bolag som ska faktureras. Om fakturan ställs ut till fel bolag, så kommer fakturan att returneras och kredit behöver ställas ut.

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Karlshamn Energi är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Adressering Sverige

Peppol: Karlshamn Energi, organisationsnummer 556223-8849
Peppol identifierare: 0007: 5562238849
Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5562238849

Peppol: Karlshamn Energi Elförsäljning AB, organisationsnummer 556527-9345
Peppol identifierare: 0007: 5565279345
Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5565279345

Peppol: Karlshamn Energi Vatten, organisationsnummer 559170-4308
Peppol identifierare: 0007: 5591704308
Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5591704308

Peppol: Karlshamn Elnät AB, organisationsnummer 559440-7347
Peppol identifierare: 0007:5594407347
Samtrafik / Interop: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5594407347

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Karlshamn Energi, kontakta:

Web: www.karlshamnenergi.se

Mail: ekonomi@karlshamnenergi.se


Om ni inte har någon EDI-operatør och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/


Mail: servicedesk@logiq.se