Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Jula AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har JULA beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via invoice@jula.com

Innehållskrav Jula AB

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla vårt ordernummer:

 • ordernummer: 7 siffror (numeriska tecken)

Vid avsaknad av ordernummer ovan ska antingen uppgifter om projektnummer (5 siffror), kostnadsställe eller Beställarens för och efternamn anges som referens.

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Jula AB är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Adressering

Jula AB

Peppol
Organisationsnummer: 556250-6252
Peppol identifierare: 0007: 5562506252
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till org.nr: 5562506252

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Jula Sverige AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via invoicese@jula.com

Innehållskrav Jula Sverige AB

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla vårt ordernummer:

 • ordernummer: 7 siffror (numeriska tecken)


Vid avsaknad av ordernummer ovan ska antingen uppgifter om projektnummer (5 siffror), kostnadsställe eller Beställarens för och efternamn anges som referens.

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Jula Sverige AB är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Adressering

Jula Sverige AB

Peppol
Organisationsnummer: 556944-7856
Peppol identifierare: 0007: 5569447856
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till org.nr: 5569447856

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Jula Logistics AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via invoice.logistics@jula.com

Innehållskrav Jula Logistics AB

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla vårt projektnummer:

 • projektnummer: 5 siffror (numeriska tecken)


Vid avsaknad av projektnummer ovan ska uppgifter om referens finnas, för och efternamn. 

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Jula Logistics AB är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Adressering

Jula Logistics AB

Peppol
Organisationsnummer: 556583-1384
Peppol identifierare: 0007: 5565831384
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till org.nr: 5565831384

Informasjon om overgang til elektronisk fakturahåndtering via Peppol for leverandører til Jula Norge AS

For en mer effektiv og sikker fakturahåndtering har vi besluttet å gå over til elektronisk fakturahåndtering for leverandørsfakturaer. For å sende elektroniske fakturaer trenger dere en avtale med en leverandør av elektronisk fakturadistribusjon. Dersom dere pr dd. ikke har mulighet til å sende fakturaer elektronisk, kontakt gjerne vår leverandør Logiq. De vil hjelpe dere med å finne en løsning.

Dersom dere ikke har mulighet å sende eFaktura, kan PDF inntil videre tas imot via invoiceno@jula.com

Adressering Norge

Jula Norge AS

Peppol
Organisasjonsnummer: 890036732
Peppol ID: 0192: 890036732

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Jula Miljö & Energi AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via invoice.julamiljo@jula.com

Innhållskrav Jula Miljö & Energi AB

Innehållskrav:

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste fakturan innehålla beställarens namn.

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Jula Miljö & Energi AB är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Adressering

Jula Miljö & Energi AB

Peppol
Organisationsnummer: 559236-2312
Peppol identifierare: 0007: 5592362312
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till org.nr: 5592362312

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Jula Holding AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via invoice.holding@jula.com

Innhållskrav Jula Holding AB

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla beställares namn:

 • ordernummer: 4-6 siffror (numeriska tecken)

 

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Jula Holding AB är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Adressering

Jula Holding AB

Peppol
Organisationsnummer: 556433-2079
Peppol identifierare: 0007: 5564332079
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till org.nr: 5564332079

Information regarding transition to e-invoicing to Jula Finland Oy

For a faster, more efficient, and more secure handling of invoices, we have decided to transfer our management of supplier invoices to electronic handling only. In order to send electronic invoices, you must have an agreement with an e-invoice operator.

If you do not have the opportunity to send e-invoices, PDF will be received via invoicefi@jula.com

General requirements Jula Finland Oy

In order for us to process your e-invoice, one of the requirements below must be met.


The invoice must contain our order number:

 • Order number: 7 digits (numerical characters)

In absence of order number above, information on reference must be available:

 • Name of person responsible of order
 • Project number if available.

Adressing Finland

Jula Finland Oy

Jula Finland Oy OVT number: 003732371922
Operator: Apix, their ID: 003723327487
(or alternatively 00372332748700001)
Peppol ID: 0216:003732371922


(more info: https://www.apix.fi/ohje)

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Jula Business Partners AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

 

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via invoicejbp@jula.com

Innhållskrav Jula Business Partners AB

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

 

Fakturan ska innehålla vårt projektnummer eller referens:

 • projektnummer: 5 siffror (numeriska tecken)

Vid avsaknad av projektrnummer ovan ska antingen uppgifter om kostnadsställe eller Beställarens för och efternamn anges som referens.

Adressing Jula Business Partners AB

Jula Business Partners AB

Peppol
Organisationsnummer: 559388-1526
Peppol identifierare: 0007: 5593881526
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till org.nr: 5593881526

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

Logga in hos Inexchange och verifiera att JULA finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att JULA finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till JULA ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till JULA ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta JULA om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta JULA. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se
STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till rätt Jula bolag. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Kontakta oss för frågor och mer information

För tekniska frågor och uppsättning, kontakta i första hand er befintliga operatör. Om ni inte har någon VAN-operatör och vill komma igång att skicka e-fakturor, kontakta Logiq:

Web: www.logiq.se
Mail: servicedesk@logiq.no

 

För frågor till Jula AB kontakta: 
Mail: invoice@jula.com

 

För frågor till Jula Sverige AB kontakta:

Mail: invoicese@jula.com

 

För frågor till Jula Logistics AB kontakta:

Mail: finance.logistics@jula.com

 
For spørsmål til Jula Norge AS, kontakt: 
Tlf: 67923034
 

 

För frågor till Jula Miljö & Energi AB kontakta:

Mail: invoice.julamiljo@jula.com

 

För frågor till Jula Holding AB kontakta:

Mail: invoice.holding@jula.com

 

For questions to Jula Finland Oy contact:

Mail: invoicefi@jula.com

 

For questions to Jula Business Partners contact:

Mail: invoice.jbp@jula.com

Telefon: +46 511 243 00