Information til dig som leverantör till till Johan & Nyström AB

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik
för leverantörer till Johan & Nyström AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via: leverantorsfaktura.se@johanochnystrom.se

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

  • Johan & Nyström AB är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
  • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
  • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format
STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Johan & Nyström AB. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Innehållskrav:

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla vårt kostnadsställe/ordernummer:

  • Kostnadsställe/ordernummer: 4-6 siffror (numeriska tecken)

 

Vid avsaknad av kostnadsställe eller ordersnummer ovan ska uppgifter om namnet på vår referens för tjänsten eller produkten inkluderas.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Johan & Nyström AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Johan & Nyström AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Johan & Nyström AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Johan & Nyström AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

  • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
    • Kontakta Johan & Nyström AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Johan & Nyström AB
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Adressering Sverige

Adressering, format och bilagor skall skickas i enlighet med ert samtrafikavtal med Logiq.
 

Peppol: Johan & Nyström AB, organisationsnummer 556657-9446

Peppol identifierare: 0007:5566579446

Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer 5566579446

Kontakta oss för frågor och mer information

För tekniska frågor och uppsättning, kontakta i första hand er befintliga operatör. Om ni inte har någon VAN-operatör och vill komma igång att skicka e-fakturor, kontakta Logiq:

Web: www.logiq.se 
Mail: servicedesk@logiq.no

För frågor till Johan & Nyström, kontakta: 
Mail: ekonomi@johanochnystrom.se