Information til dig som leverantör till Industri & Filterpartner AB

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Industri & Filterpartner AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor.För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via: faktura@ifpartner.se

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Industri & Filterpartner AB. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Industri & Filterpartner AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Industri & Filterpartner AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Industri & Filterpartner AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Industri & Filterpartner AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

  • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
    • Kontakta Industri & Filterpartner AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Industri & Filterpartner AB. 
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.


Fakturan ska innehålla vårt beställningsnummer:

  • beställningsnummer: 7 siffror (numeriska tecken)


Vid avsaknad av beställningsnummer ovan ska uppgifter om referens finnas:

  • Referens med namn på beställaren, för- och efternamn

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

  • Industri & Filterpartner AB är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
  • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
  • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Adressering Sverige

Peppol
Industri & Filterpartner AB, organisationsnummer 556946-5627
Peppol identifierare: 0007: 5569465627
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till: Organisationsnummer 5569465627

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Industri & Filterpartner AB, kontakta:
Mail: daniela.hosig@ifpartner.se
Telefon: 070 630 90 68

Om ni inte har någon EDI-operatør och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:
Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/
Mail: servicedesk@logiq.se