Information til dig som leverantör till Impolin AB

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Impolin AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor.

Vårt föredragna sätt är att ta emot fakturor som beskrivs i alternativ 1 om du inte kan göra detta välj alternativ 2 nedan. Denna förändring gäller från och med idag.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Impolin AB. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Impolin AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Impolin AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Impolin AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Impolin AB och ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Impolin AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Impolin AB. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

1. Elektroniske Fakturor Peppol

Informera er e-fakturaoperatör (VAN-leverantör)

Säkerställ att er operatör har samtrafikavtal med Logiq, och/eller är godkänd accesspunkt till Peppol-nätverket. Meddela att ni kommer börja skicka e-faktura till Impolin AB via Logiq och tillhandahåll er operatör med detta dokument där uppgifter om e-fakturaadresserna till Impolin AB finns angiven.

Format och kommunikationssätt

För att vi ska kunna behandla deras elektroniska fakturor måste beställarens namn anges som referens.

 • e-faktura skall skickas i formatet BIS 3.0 via Peppol
 • e-faktura skall skickas via samtrafik/övriga operatörer enligt gällande samtrafikformat eller i formatet Svefaktura 1.0

 

Peppol BIS 3.0: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/

Svefaktura 1.0: http://www.sfti.se/standarder/peppolbisochsvehandel/svefaktura10.4411.html

Format x.x: http://www.sfti.se/standarder/peppolbisochsvehandel/svefaktura10.4411.html

Adressering Impolin AB

Peppol
Impolin AB, organisationsnummer 5566640834
Peppol identifierare: 0007: 5566640834

Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5566640834
GLN nummer 7300009018338
VAT nummer SE556664083401

2. E-postmottagning av fakturor

Om du inte har möjlighet att skicka fakturor till oss i EHF-format ber vi att alla fakturor / kreditnoter skickas till: invoice.impolin@navamedic.com  Förutsättningar för att använda e-postmottagning:  Versionen av PDF-filen måste vara PDF 1.7 eller tidigare. 
 • Endast PDF- och XML-filer stöds. 
 • PDF- eller XML-filerna måste bifogas direkt till e-postmeddelandet. Endast filer som är direkt bifogade till e-postmeddelandet behandlas. 
 • Arkiverade eller krypterade filer som innehåller PDF- eller XML-filer behandlas inte. 
 • PDF- eller XML-filer som finns som en länk i e-posttexten ignoreras. 
 • PDF- eller XML-filer som är inbäddade i e-posttexten ignoreras. 
 • Filnamnet får inte överstiga 199 tecken. 
 • För Continia Online OCR är den maximala e-poststorleken 20 MB. 
Oavsett fraktmetod:  Kundens namn måste anges tydligt på fakturan samt beställarens namn  Om du har IBAN och SWIFT, vänligen sätt detta på fakturan.  Endast fakturor / kreditnotor med obligatoriska bilagor ska skickas till fakturaposten. 

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Impolin AB, kontakta:

Mail: info@impolin.com

 

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se