Information till dig som leverantör till IMAB

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till IMAB Hallands Industrimaterial AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till IMAB. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att IMAB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att IMAB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till IMAB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till IMAB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta IMAB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta IMAB. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas:

Viktigt!

Enbart en referens per faktura.

Dvs fakturan skall t.ex inte innehålla flera Köpares referens.

 • För varuinköp/leveranser skall fakturan innehålla ett inköpsordernummer:
 • Inköpsnummer inleds med ett B. Beställningsnumret består av 6 siffor och innehåller 3 mellanslag. Den totala längden ska vara 10 tecken.
  • Exempel: B   313231
 • Alternativt inleds inköpsnumret med siffran 1 följt av 6 siffror. Totalt 7 tecken.
  • Exempel: 1061451

OBS! inköpsordernumret skall enbart innehålla någon av sifferkombinationerna ovan.

 • Vid avsaknad av inköpsordernummer ovan ska uppgifter om Köparens referens finnas:
 • Köparens referens skall enbart bestå av 2-5 bokstäver.
  • Exempel: ALRU, MACO eller ANO
 • Om fakturan avser fordon eller anläggningstillgång så skall följande information finnas med som notering:
 • Anläggningstillgångar skall alltid börja med F följt av 1-4 siffror
  • Exempel: F123
 • Fordon skall innehålla tre bokstäver och sedan tre siffror eller 2 siffror och en bokstav
  • Exempel: ABC123, ABC12A
 • Om följesedelnummer finns för fakturan så skall det anges enligt nedan.
 • Beskrivning av hur de olika referenserna skall anges:

Information

Placering i BIS 3.0 (Peppol)

Exempelvärden

Inköpsorder-nummer

/Invoice/OrderReference/ID

B   313231

Köparens referens

/Invoice/ BuyerReference

ALRU

Notering

/Invoice/Note

ABC12A

Följesedelnummer

/Invoice/ DespatchDocumentReference

276545677

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • IMAB Hallands Industrimaterial AB är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • IMAB Hallands Industrimaterial AB är ansluten till NEA och kan ta emot faktura via EDI-operatör ansluten till NEA-nätverket.
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Adressering:

Peppol
IMAB Hallands Industrimaterial, organisationsnummer 556368-3001
Peppol identifierare: 0007: 5563683001
NEA-nätverket
Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5563683001

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till IMAB Hallands Industrimaterial AB, kontakta:

Fakturamail: faktura.halmstad@imab.se alt faktura.helsingborg@imab.se

Teknisk kontakt: support.edi@derome.se

 

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: www.logiq.se/kontakta-oss/forsaljning/

Mail: servicedesk@logiq.se