Information om övergång til e-fakturering via Peppol och samtrafik för leverantörer till Hultafors Sverige AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor.
För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör.

Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.
I första hand önskar vi e-faktura men vi kan fortfarande ta emot fakturor i PDF-format.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via
Invoice@hultaforsgroup.se

Kom i gång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Hultafors Sverige AB Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav. (Kontrollera vid behov att er första fakturakörning mottagits av oss.)

Logga in hos Inexchange och verifiera att Hultafors Group Sverige AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Hultafors Group Sverige AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Hultafors Group Sverige AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Hultafors Group Sverige AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Hultafors Group Sverige AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Hultafors Group Sverige AB. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Information om övergang till e-fakturering via Peppol och samtrafik för leverantörer till Hultafors Group AB

Adressering Sverige:

Peppol: Hultafors Group AB, organisationsnummer 556365-0752

Peppol identifierare: 0007: 5563650752

GLN: 7391531000007

Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer 556365-0752

GLN: 7391531000007

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

 • Namn på Hultafors beställare; Referens på vem som har beställt eller vem fakturan är avsedd till

 

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 

 • Hultafors Group Sverige AB är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Adressering Sverige:

Peppol: Hultafors Group Sverige AB, organisationsnummer 556113-7760

Peppol identifierare: 0007: 5561137760

GLN: 7391531000052

Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer 556113-7760

GLN: 7391531000052

Informasjon til deg som leverandør

Hultafors Norge har gått over til elektronisk fakturering 01.07.2021

Informasjon om overgang til elektronisk fakturahåndtering via Peppol for leverandører til Hultafors Group Norge AS

For en mer effektiv og sikker fakturahåndtering har vi besluttet å gå over til elektronisk fakturahåndtering for leverandørsfakturaer. For å sende elektroniske fakturaer trenger dere en avtale med en leverandør av elektronisk fakturadistribusjon. Dersom dere pr dd. ikke har mulighet til å sende fakturaer elektronisk, kontakt gjerne vår leverandør Logiq. De vil hjelpe dere med å finne en løsning. 

Vi ønsker å motta EHF fakturaer, men vil også ta i mot fakturaer på PDF fortsatt. Disse sendes finance@hultaforsgroup.no

 

Adressering Norge:

Peppol: Hultafors Group Norge, org.nr 983 513 328

Peppol ID: 0192: 983 513 328

Information til leverandører

Hultafors Group Danmark A/S overgår til e-fakturering
2021-11-01

Information vedrørende overgang til e-fakturering via Peppol og Interconnect for leverandører til Hultafors Group Danmark A/S 

For at sikre en hurtigere, mere effektiv samt sikker håndtering af fakturaer, har vi besluttet, at vi fremover kun modtager leverandørfakturaer elektronisk. 

For at kunne sende fakturaer elektronisk, skal I have en aftale med en e-fakturerings 

virksomhed. 

Hvis I ikke har mulighed for at sende e-fakturaer, er I velkomne til at kontakte Logiq 

og de vil hjælpe jer med en løsning. 

Har I ikke mulighed for at sende e-fakturaer, kan PDF modtages via finance@hultaforsgroup.dk. 

TRIN 1 TRIN 2
Meddel jeres levendør (VAN-leverandør) at I vil sende e-fakturaer til Hultafors Group Danmark A/S. Begynd at sende e-fakturaer iht. nedenstående beskrivelse.

 Generelle krav: 

For at vi kan behandle jeres e-fakturaer, skal én af nedenstående krav være opfyldt; 

 • Fakturaen skal have en reference – enten en personreference så vi ved, hvem der har lavet ordren eller et ordrenr. 

E-fakturering via Peppol network eller EDI-operatør 

 • Hultafors Group Danmark A/S er tilsluttet Peppol og foretrækker at modtage fakturaer den vej. 
 • E- fakturering kan også blive sendt via jeres EDI-operatør. 
 • Alle vedhæftede filer skal være i PDF-format. 

Information for suppliers

Hultafors Group Finland Oy transition to e-invoicing
2022-03-01

For a faster, more efficient, and more secure handling of invoices, we have decided to transfer our management of supplier invoices to electronic handling only.
In order to send electronic invoices, you must have an agreement with an e-invoice operator. If you do not currently have the capability to send e-invoices, please feel free to contact Logiq and we will help you find a solution.

If you do not have the opportunity to send e-invoices, we wish PDF to be received via Finance@hultaforsgroup.fi

 

General requirements:

In order for us to process your e-invoice, one of the requirements below must be met.

 • The invoice must contain a reference:
  • Who has done the purchase or who does the invoice refer to
 • Reference number

 

E-invoicing via the Peppol network or EDI-operator

 • Hultafors Group Finland Oy is connected to Peppol and would like you to primarily send your invoices that way.
 • E- invoice can also be sent via your EDI- operator
 • Any attachment must be sent in PDF- format.

 

Addressing Finland:

Peppol identifier: Hultafors Group Finland Oy 0037:06644069

eInvoice address: 003706644069
Operator Apix Messaging Oy
Operator-ID
003723327487 (or alternatively 00372332748700001)

Hultafors Group Finland Oy

Uudet laskutustiedot 1.3.2022 lähtien
2022-03-01

Verkkolaskut

Varmistaaksemme ostolaskujemme nopeamman käsittelyn vaihdamme sähköisten verkkolaskujen operaattoria 1.3.2022 lähtien.

Uudet verkkolaskutustietomme ovat:

 • Yritys:                                 Hultafors Group Finland Oy
 • Verkkolaskuosoite:      003706644069
 • Operaattori:                    Apix Messaging Oy                          
 • Operaattorin tunnus:   003723327487 (tai 00372332748700001)             

Sähköpostilaskut

Mikäli ette pysty lähettämään verkkolaskuja, pyydämme teitä lähettämään pdf-muotoisen laskun (yksi lasku per pdf) osoitteeseen: finance@hultaforsgroup.fi

Sähköiset EDI-laskut

 • Hultafors Group Finland Oy käyttää verkkolaskutuksessa Peppol-verkostoa.
 • Voitte lähettää meille verkkolaskuja myös EDI-operaattorinne kautta.
 • Kaikki tiedostot tulee lähettää PDF-formaatissa.

Pakolliset tiedot

Kaikista meille lähetetyistä laskuista tulee löytyä seuraavat tiedot:

 • Laskutusosoite
 • Viite tai viitenumero

Laskutukseen liittyvät kysymykset voitte lähettää:

E-mail: finance@hultaforsgroup.fi

Kontakt oss for spørsmål og mer informasjon

Kontakta oss för frågor och mer information:

För frågor till Hultafors Group Sverige AB kontakta:

E-mail: invoice@hultaforsgroup.se

For spørsmål til Hultafors Group Norge, kontakt
E-mail: finance@hultaforsgroup.no

For yderlige information eller spørgsmål til Hultafors Group Danmark A/S kontakt:
E-mail: finance@hultaforsgroup.dk

Laskutukseen liittyvät kysymykset voitte lähettää:

E-mail: finance@hultaforsgroup.fi

 

Dersom dere ikke er tilknyttet et aksesspunkt og vil komme i kontakt med Logiqs salgsavdeling, kontakt oss:

Web: logiq.no/kontakt-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se /
servicedesk@logiq.no