Information om övergång til e-fakturering via Peppol och samtrafik förr leverantörer till Hultafors Group Sverige AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor.
För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör.

Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.
I första hand önskar vi e-faktura men vi kan fortfarande ta emot fakturor i PDF-format.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via
Invoice@hultaforsgroup.se

Kom i gång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Hultafors Group Sverige AB Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav. (Kontrollera vid behov att er första fakturakörning mottagits av oss.)

Logga in hos Inexchange och verifiera att Staples Sweden AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Staples Sweden AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

  • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
    • Kontakta Staples Sweden AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
  • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Staples Sweden AB. 
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

  • Namn på Hultafors beställare; Referens på vem som har beställt eller vem fakturan är avsedd till

 

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

  • Hultafors Group Sverige AB är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
  • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
  • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

 

Adressering Sverige:

Peppol: Hultafors Group Sverige AB, organisationsnummer 556113-7760

Peppol identifierare: 0007: 5561137760

GLN: 7391531000052

Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer 556113-7760

GLN: 7391531000052

Informasjon til deg som leverandør

Hultafors Norge har gått over til elektronisk fakturering 01.07.2021

Informasjon om overgang til elektronisk fakturahåndtering via Peppol for leverandører til Hultafors Group Norge AS

For en mer effektiv og sikker fakturahåndtering har vi besluttet å gå over til elektronisk fakturahåndtering for leverandørsfakturaer. For å sende elektroniske fakturaer trenger dere en avtale med en leverandør av elektronisk fakturadistribusjon. Dersom dere pr dd. ikke har mulighet til å sende fakturaer elektronisk, kontakt gjerne vår leverandør Logiq. De vil hjelpe dere med å finne en løsning. 

Vi ønsker å motta EHF fakturaer, men vil også ta i mot fakturaer på PDF fortsatt. Disse sendes finance@hultaforsgroup.no

 

Adressering Norge:

Peppol: Hultafors Group Norge, org.nr 983 513 328

Peppol ID: 0192: 983 513 328

Kontakt oss for spørsmål og mer informasjon

Kontakta oss för frågor och mer information:

För frågor till Hultafors Group Sverige AB kontakta:

Mail: invoice@hultaforsgroup.se

For spørsmål til Hultafors Group Norge, kontakt
Mail: finance@hultaforsgroup.no

 

Dersom dere ikke er tilknyttet et aksesspunkt og vil komme i kontakt med Logiqs salgsavdeling, kontakt oss: 

Web: logiq.no/kontakt-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se /
servicedesk@logiq.no