Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Göhlins i Gnosjö AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Göhlins i Gnosjö AB. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Göhlins i Gnosjö AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Göhlins i Gnosjö AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Göhlins i Gnosjö AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Göhlins i Gnosjö AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

  • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
    • Kontakta Göhlins i Gnosjö AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Göhlins i Gnosjö AB.
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Företag som tar emot e-fakturor

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

1 faktura per följesedel. Alltså inga samlingsfakturor.

Fakturan ska innehålla vårt beställningsnummer:

  • beställningsnummer: 6 siffror (numeriska tecken)

Vid avsaknad av beställningsnummer ovan ska uppgifter om referens finnas:

  • Referens med namn på beställaren, för- och efternamn 

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

  • Göhlins i Gnosjö AB är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
  • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
  • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Adressering Sverige:

Peppol: Göhlins i Gnosjö AB, organisationsnummer 556124-5746

Peppol identifierare: 0007: 5561245746

Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer 5561245746

Har du frågor?

För frågor till Göhlins i Gnosjö AB kontakta:

Elisabeth Nilsson

Ekonomiansvarig

Mail: Elisabeth.nilsson@gohlins.se
Telefon
: 0370-33 15 10

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: logiq.se/kontakta-oss/

Mail: sales@logiq.se