Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till DATEMA

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Vi vill uppmana er att i fortsättningen skicka era fakturor som e-faktura. I en övergångsperiod och i undantagsfall tar vi även emot fakturor i PDF, viktigt är då att de skickas till vår fakturamejl: invoice@datema.se

Vi kommer framöver inte att ta emot pappersfakturor, utan dessa kommer att returneras till avsändare med uppmaning att i stället skicka e-faktura.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Datema. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Datema finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Datema finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Datema ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Datema ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

  • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
    • Kontakta Datema om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Datema. 
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Uppgifter om referens ska finnas:

  • Referens på vem som har beställt eller vem fakturan är avsedd till.

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

  • Datema är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
  • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
  • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Datema AB

Peppol
Org.nr: 5561758482
Peppol id: 0007: 5561758482
Samtrafik:
Operatör är Logiq, adressera till: organisationsnummer 5561758482

Datema ERP Integration AB

Peppol
Org. nr: 5566570171
Peppol id: 0007: 5566570171
Samtrafik:
Operatör är Logiq, adressera till: organisationsnummer 5566570171

Datema Mobility AB

Peppol
Org. nr: 5592890874
Peppol identifier: 0007: 5592890874
Samtrafik:
Operatör är Logiq, adressera till: organisationsnummer 5592890874

Datema Retail Solutions AB

Peppol
Organisation number: 5568490543
Peppol identifier: 0007: 5568490543
Samtrafik:
Operatör är Logiq,adressera till: organisationsnummer 5568490543

Kontaktinformation

För frågor till Datema AB kontakta:

Web: www.datema.se
Mail:
ekonomi@datema.se

Telefon
: +46 8 517 150 00

 

För frågor till Datema ERP Integration AB kontakta:

Web: www.datema.se
Mail:
ekonomi.erp@datema.se

Telefon
: +46 8 517 150 00

För frågor till Datema Mobility AB kontakta:

Web: www.datema.se
Mail:
ekonomi@datema.se
Telefon
: +46 8 517 150 00

För frågor till Datema Retail Solutions AB kontakta:

Web: www.datema.se
Mail:
ekonomi@datema.se
Telefon
: +46 8 517 150 00

Om ni inte har någon EDI-operatør och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se