Börja skicka e-fakturor till Coromatic AB

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Coromatic AB.

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura kommer ni under en övergångsperiod kunna skicka pdf-faktura via: invoice@coromatic.se

För er som är leverantörer till vår fabrik i Östersund så fortsätter ni att skicka era fakturor som pdf-fakturor till invoicenord@coromatic.sedå vi inte har möjlighet att ta emot EDI-fakturor för vår avdelning där.

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Coromatic AB. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav.

Krav för fakturainnehåll

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla något av följande:

  • Ordernummer
  • Projektnummer
  • Inköpsnummer
  • Servicenummer
  • Kostnadsställe/resultatenhet


Samt alltid  uppgifter om referens:

  • Beställarens för- och efternamn

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

  • Coromatic AB är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
  • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
  • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

 

Adressering Sverige:

Peppol: Coromatic AB, organisationsnummer 556578-6414

Peppol identifierare: 0007: 5565786414

0088:7300009032082

Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer 5565786414

GLN:73 0000903208 2

Kontakta oss för frågor och mer information:

För frågor till Coromatic AB kontakta:

Mail: accounting@coromatic.se

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se