Börja skicka e-fakturor till Coromatic AB

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Coromatic AB.

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Om ni ändå inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF fakturor emot via: invoice@coromatic.se

För er som är leverantörer till vår fabrik i Östersund skicka era PDF-fakturor till invoicenord@coromatic.se

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Coromatic AB. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Coromatic AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Coromatic AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Coromatic AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Coromatic AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Coromatic AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Coromatic AB. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Krav för fakturainnehåll

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas:

Fakturan ska innehålla något av följande:

 • Ordernummer
 • Projektnummer
 • Inköpsnummer
 • Servicenummer
 • Kostnadsställe/resultatenhet

Obligatorisk uppgift om referens

 • Beställarens för- och efternamn måste stå på fakturan

Betalningsvillkor

 • Coromatic AB accepterar endast 30 dagar netto.
 • Eventuell dröjsmålsränta faktureras enligt räntelagen.
 • Faktureringsavgifter eller andra expeditionsavgifter accepteras ej.
 • Omfattas ni som leverantör av omvänd skattskyldighet för Byggtjänster måste det anges på fakturan tillsammans med vårt VAT-nr.

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Coromatic AB är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Adressering Sverige:

Peppol: Coromatic AB, organisationsnummer 556578-6414
Peppol identifierare: 0007: 5565786414
0088:7300009032082

Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5565786414
GLN:7300009032082

Kontakta oss för frågor och mer information:

För frågor till Coromatic AB kontakta:

Mail: accounting@coromatic.se

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se