Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Coop Väst AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör.

Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Tänk på miljön och välj e-faktura

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Coop Väst AB. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav. Kontrollera vid er första fakturakörning att den mottagits av Coop Väst AB.

Krav för fakturainnehåll

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla Referensnummer:

  • Alla fakturorna måste vara märkta med fakturareferens som är vårt kostnadsställe

(6 siffror), Har ni ej information om kostnadsställe kontaktar ni beställaren

E-faktuering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

  • Coop Väst AB är ansluten till Peppol och ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
  • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör
  • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format

Adressering Sverige:

Peppol: Coop Väst AB, organisationsnummer 556981-3172

Peppol identifierare: 0007: 5569813172

Samtrafik: Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer 5569813172

Logga in hos Inexchange och verifiera att Coop Väst AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Coop Väst AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Coop Väst ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Coop Väst ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

  • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
    • Kontakta Coop Väst om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
  • Har du ingen EDI operatör idag, kontakta  Logiq, så hjälper vi er att komma i gång.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Coop Väst
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Har du frågor?

Kontakta oss för frågor och mer information:

För frågor till Coop Väst AB kontakta:


Mail: ekonomi@coopvast.se

Telefon
: 010-7470090 Tonval 1

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/forsaljning/

Mail: sales@logiq.se