Information till dig som leverantör till Bionär Närvärme AB

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Bionär Närvärme AB

För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en
e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka
e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Vi förväntar oss e-faktura från er senast/från 23-03-23

Logga in hos Inexchange och verifiera att Bionär Närvärme AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att  Bionär Närvärme AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Bionär Närvärme AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Bionär Närvärme AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.

https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Bionär Närvärme AB 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Bionär Närvärme AB. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav.

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla referens:

 • Referens med formatet R1xx, GExxxx eller EXxxx, alternativ
 •  Beställarens förnamn och efternamn

Fakturan ska även innehålla följande uppgifter:

 • Sedvanliga uppgifter som enligt lagkrav ska finnas på en faktura
 • Vilken period avser fakturerad tjänst/produkt
 • Leverantörens kontaktperson inkl. e-post
 • Eventuella fakturaunderlag, bilagor etc. Kan biläggas i PDF-format. 

Vi vill även göra er uppmärksamma på att det är av yttersta vikt att fakturan registreras på rätt bolag inom Gävle Energi Koncernen.

 

I Gävle Energi Koncernen ingår:

Kontakta Gävle Energi innan fakturering om det är oklart vilket bolag som ska faktureras. Om fakturan ställs ut till fel bolag, så kommer fakturan att returneras och kredit behöver ställas ut.

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Bionär Närvärme AB är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Adressering Sverige

Peppol
Bionär Närvärme AB, organisationsnummer 556678-4160
Peppol identifierare: 0007: 5566784160
GLN: 0088:7332686000009

Samtrafik :
Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5566784160
GLN: 7332686000009

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Bionär Närvärme AB, kontakta:

Web: www.bionar.se

Mailfrågor: e-faktura@gavleenergi.se (EJ Fakturor)

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via faktura.bionar@gavleenergi.se

Telefon026-178500

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: sales@logiq.se