Information till dig som leverantör till Ahlsell

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till Ahlsell.

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Ahlsell. Börja skicka e-faktura enligt beskrivna innehållskrav. Kontrollera vid behov att er första fakturakörning mottagits av er kund.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Ahlsell finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Ahlsell finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Ahlsell ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Ahlsell ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

  • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.

Fakturarutiner

Se fakturarutiner för Ahlsells leverantörer och sammarbetspartners:
https://www.ahlsell.se/leverantor-hos-ahlsell/fakturarutiner-leverantor/