Information till dig som leverantör om vår övergång till e-faktura

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor.

För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Se mer information i rullistan nedan eller kontakta Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Vi förväntar oss e-faktura från er så snart som möjligt.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Åhlin & Ekeroth Byggnads AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Åhlin & Ekeroth Byggnads AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Åhlin & Ekeroth Byggnads AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Åhlin & Ekeroth Byggnads AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq, https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

  • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
    • Kontakta Åhlin & Ekeroth Byggnads AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
  • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som refererenser mm, kontakta Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. 
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Kom igång

Informera er e-fakturaoperatör (VAN-leverantör)

Säkerställ att er operatör har samtrafikavtal med Logiq, och/eller är godkänd accesspunkt till Peppol-nätverket. Meddela att ni kommer börja skicka e-faktura till Åhlin & Ekeroth Byggnads AB via Logiq och tillhandahåll er operatör med detta dokument där uppgifter om e-fakturaadresserna till Åhlin & Ekeroth Byggnads AB finns angiven.

Skapa fakturan i enlighet med nedan beskrivna innehållskrav. För att Åhlin & Ekeroth Byggnads AB ska kunna ta emot och hantera sina fakturor är det viktigt att ni på era elektroniska fakturor infogar samtliga nödvändiga informationsfält.

Skicka en första e-faktura till er e-fakturaoperatör och be dem att vidarebefordra fakturan till Åhlin & Ekeroth Byggnads AB via Logiq samt informera Åhlin & Ekeroth Byggnads AB via e-post till info@ahlin-ekeroth.se att ni skickat iväg en första e-faktura.

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB granskar fakturan och, om nödvändigt, ber er korrigera fakturan och upprepa steg 2 och 3, eller ger klartecken för fortsatt sändning av e-fakturor.

När ni fått klartecken från Åhlin & Ekeroth Byggnads AB kan ni fortsätta att skicka fakturor elektroniskt.

Notera. Om din operatör för e-faktura inte erbjuder automatiskt uppslag mot Peppols adressregister måste manuell koppling göras i er operatörs portal.

Format och kommunikationssätt

Format och kommunikationssätt

  • e-faktura skall skickas i formatet BIS 3.0 via Peppol
  • e-faktura skall skickas via samtrafik/övriga operatörer enligt gällande samtrafikformat.

Peppol BIS 3.0

https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/

https://sfti.se/sfti/standarder/peppolbisehandel/peppolbisbilling3.49021.html

Adressering

Peppol; 0007:5566847926

GLN Nr: 5566847926


Samtrafik
; Operatören är Logiq, adressera till:

Organisationsnummer: 556684-7926

GLN Nr: 5566847926

Skickas bilaga, inkluderas den i fakturafilen i elementet AdditionalDocumentReference. Bilagor ska vara i pdf-format.

Generella krav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

Fakturan ska innehålla vårt projektnummer:

  • består av åtta numeriska tecken i en följd, ex. 12345678

Alternativ referens enligt nedan: 

  • Vid avsaknad av projektnummer enligt ovan ska uppgift om referens/inköpsansvarig anges som fakturareferens.
Peppol BIS 3.0 Värde
Projektnummer /Invoice/ProjectReference/ID eller /Invoice/BuyerReference Prosjektnummer
Referens /Invoice/BuyerReference Referens
Omvänd byggmoms /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller

Omvänd byggmoms Peppol BIS 3.0 (eksempel):

https://www.sfti.se/sfti/standarder/peppolbisochsvehandel/svefaktura10.49419.html

Svefaktura 1.0 Värde
Projektnummer /Invoice/RequisitionistDocumentReference[1]/cac:ID Prosjektnummer
Referens /Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name Referens
Omvänd byggmoms /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubTotal/cac:TaxCategory/cbc:ExemptionReason Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller
PDF-bild Om möjligt önskar vi att en PDF-bild av fakturan bifogas

Omvänd byggmoms Svefaktura 1.0 (eksempel):

https://www.sfti.se/sfti/standarder/peppolbisochsvehandel/svefaktura10.49419.html

Notera! Om din operatör för e-faktura inte erbjuder automatiskt uppslag mot Peppols adressregister måste manuell koppling göras i operatörens portal.

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till Åhlin & Ekeroth Byggnads AB kontakta:

Ekonomiavdelningen, Carola Gladh Ericson

Mail: carola.g.ericson@ahlin-ekeroth.se
Telefon
: +46 10 331 93 45

 

För tekniska frågor och uppsättning kontakta:

Logiq SWEDEN AB

Mail: servicedesk@logiq.se

Telefon: +47 941 34 300 /  +46 8-402 41 39