Information til dig som leverantör till AB NA Svensson

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till AB NA Svensson

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor.För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till AB NA Svensson. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att AB NA Svensson finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att AB NA Svensson finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till AB NA Svensson ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till AB NA Svensson ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta AB NA Svensson om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta AB NA Svensson. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas.

 • Fakturan ska innehålla vårt ordernummer
  • 6 siffror (numeriska tecken)
 • Vid avsaknad av beställingsnummer ovan ska uppgifter om referens finnas:
  • Referens med namn på beställaren, för- och efternamn 

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • AB NA Svensson är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.
 • En faktura per följesedel, alltså inga samlingsfakturor.

Kontakta oss för frågor och mer information

Adressering Sverige

Peppol
AB NA Svensson, organisationsnummer 556014-3256
Peppol identifierare: 0007: 5560143256
Samtrafik / Interop:
Operatören är Logiq, adressera till: Organisationsnummer 5560143256

För frågor till AB NA Svensson, kontakta:

Mail: admin@nasvensson.se

Telefon: 0155-262160

Om ni inte har någon EDI-operatør och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se