Information till dig som leverantör till AB Åbro Bryggeri

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & Samtrafik för leverantörer till AB Åbro Bryggeri.

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor. För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via faktura@abro.se

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till AB Åbro Bryggeri. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav.Kontrollera vid behov att er första fakturakörning mottagits av er kund.

Logga in hos Inexchange och verifiera att AB Åbro Bryggeri finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att AB Åbro Bryggeri finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till AB Åbro Bryggeri ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till AB Åbro Bryggeri ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

  • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
    • Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF emot via faktura@abro.se.

  • Är ni ett svenskt eller norskt företag och önskar skicka elektroniskt via vår Logiq InvoicePortal kan du teckna avtal om detta här.
  • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta namn. 
  • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

  • AB Åbro Bryggeri är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
  • E-faktura kan också skickas via er EDI-operatör.
  • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Adressering Sverige

Peppol
AB Åbro Bryggeri, organisationsnummer 556035-6866
Peppol identifierare: 0007: 5560356866
Samtrafik :
Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5560356866

Kontakta oss för frågor och mer information

För frågor till AB Åbro Bryggeri, kontakta:

Mail:  leverantorsreskontra@abro.se

Telefon:  0492-16501

Om ni inte har någon EDI-operatör och vill komma i kontakt med Logiqs säljavdelning, kontakta oss:

Web: https://www.logiq.se/kontakta-oss/salg/

Mail: servicedesk@logiq.se