Open Peppol General Assembly 2022

Open Peppol General Assembly 2022

Publicerad den 22.11.2022, 17:17

I början av november arrangerades det årliga OpenPeppol General Assembly Meeting med fysisk närvaro för första gången sedan 2019.
Mötet hölls som vanligt på OpenPeppols huvudkontor i Bryssel och hela 170 representanter från olika Peppol-myndigheter, accesspunkter, slutanvändare och konsultföretag från stora delar av världen hade gjort resan för att delta.

Under två dagar diskuterades allt från status och framtidsutsikter för Peppol-nätverkets globala räckvidd till detaljerade frågor gällande format och tekniska lösningar.

Här är några av höjdpunkterna från mötet:

 

Marknadsutveckling

Det finns nu 18 länder med en egen Peppol-myndighet

Med en peppolmyndighet menas ett statligt organ som arbetar för att främja användningen av Peppol i sitt land och geografiska område. Peppolmyndigheten bistår både accesspunkter och slutanvändare med Peppol-relaterade frågor.

Peppol har medlemmar från 41 olika länder

Peppol är det huvudsakliga sättet att skicka fakturor i Norge, Kanada, Singapore och Australien. Många länder har anslutit sig och fler kommer. Det finns nu mer än 725 000 registrerade företag i Peppol-nätverket.

 

 

Teknisk utveckling

Logistics Community

En ny domän har skapats i Peppol vid namn ”Logistics Community”. Detta kommer som ett resultat av samarbetet mellan BEAst och Offshore Norway för att standardisera och öka användningen av elektroniska logistikmeddelanden.

Advanced Ordering

Peppol kommer att lansera ett nytt dokumentflöde som heter ”Advanced Ordering”. Denna standard är baserad på de aktuella versionerna av beställningar och orderbekräftelser, men lägger till möjligheten att ändra och annullera beställningar.

Nytt fakturaformat- Peppol International Invoice

Peppol fortsätter arbetet med Peppol International Invoice (PINT). PINT kommer att bli ett globalt fakturaformat som kan användas över stora delar av världen. Behovet av PINT kommer av att det nuvarande Peppol BIS Billing-formatet har utvecklats för den europeiska marknaden och bygger på EU- krav.

OpenPeppol och EESPA

OpenPeppol har ingått ett samarbete med European e-Invoicing Service Provider Association (EESPA) om en gemensam modell för Continuous Transaction Control (CTC), ett sätt att uppnå transaktionsbaserad skatterapportering. CTC blir allt vanligare både i Europa och resten av världen. Frankrike har börjat implementera ett ”Proof-of-concept” för Peppol/EESPA-modellen.

 

Vill du lära dig mer om Peppol?
Läs mer i Logiqs Peppolskola.