Logiq finns representerad i OpenPeppol

Logiq finns representerad i OpenPeppol

Publicerad den 08.04.2022, 10:58

Vi kan stolt meddela att Andreas Bye, projektledare hos Logiq och en erfaren Peppolexpert, har valts in som medlem i OpenPeppol Post-Award Change Board (CMB).

 

Andreas Bye

OpenPeppol är en medlemsdriven ideell organisation som gör det möjligt för privata och offentliga företag att skicka och ta emot standardiserade affärsdokument i ett öppet och säkert nätverk. OpenPeppol hanterar också nödvändiga styrningsmekanismer, inklusive en bindande avtalsstruktur som säkerställer att alla deltagare följer riktlinjerna.

OpenPeppol är organiserat i olika domäner (”Communities”), där alla medlemmar automatiskt blir en del av de domäner inom vilka de är verksamma. Post Award gruppen omfattar ansvaret för de dokumentformat som utbyts efter att ett avtal har ingåtts mellan parterna. Vanligtvis inkluderar detta faktura, order, orderbekräftelse, följesedel, artikelkatalog mm.

Change Management Board (CMB) fattar beslut baserat på ändringsförfrågningar för Peppols specifikationer och avtal samt lämnar rekommendationer till samordningskommittén i frågor som berör mer än ett intresseområde. CMB-medlemmar väljs av medlemmarna i de relevanta områdena.

OpenPeppols styrelse består av Andreas Bye (Logiq), Ahti Allikas (OpusCapita), Simon Foster (Xero) och Eva Wärnå (DIGG).