EESPA 2022 Annual General Meeting

EESPA 2022 Annual General Meeting

Publicerad den 30.11.2022, 14:02

EESPA:s (European E-invoicing Service Providers Association) årsmöte hölls den 23 och 24 november i Bryssel, denna gång med 67 deltagare.EESPA är branschorganisationen för EDI-leverantörer och har hittills haft ett primärt fokus på den europeiska marknaden. Logiq har varit medlem i EESPA sedan 2021.

Förutom att vara ett officiellt årsmöte var detta också en unik arena för att träffas och diskutera relevanta strategiska ämnen med andra leverantörer. Från Logiq deltog Andreas Bye (Interoperabilitetschef) och Martin Børke (Produkt- och marknadsdirektör) som representanter.

Här är vår sammanfattning av de viktigaste punkterna från mötet:

 

CTC (Continuous Transaction Controls)

CTC är både en möjlighet och en utmaning för företag och tjänsteleverantörer i Europa. Syftet med CTC i Europa är rättvis och enkel beskattning av företag, vilket minskar registreringskostnader och de årliga efterlevnadskostnaderna. Det är också känt att momsgapet inom EU var 134 miljarder euro 2019, vilket gör en förändring i rapporteringen intressant ur både ett myndighets- och affärsperspektiv.

Det förväntas att medlemsländerna inom EU ska vara fria att välja vilken modell av CTC som ska implementeras utan ytterligare vägledning från EU.

En centraliserad CTC-lösning riskerar att minska informationen som kan följa med fakturan, vilket i sin tur begränsar möjligheterna till innovation i fakturaflödet. Vidare finns det säkerhets- och integritetsutmaningar genom att en central myndighet tar emot all data som kan förekomma på en faktura.

Logiq stöder rekommendationen från EESPA och OpenPeppol att en decentraliserad CTC- och utbytesmodell (DCTCE), även känd som ”femhörnmodellen”, är att föredra. Denna modell är ett effektivt, säkert, ostört och realtidsalternativ till CTC. Genom att utöka den välkända ”fyra hörnmodellen” med en femte aktör (skattemyndigheten) blir det möjligt att använda ett starkt nätverk av tjänsteleverantörer för att utväxla relevant skatteinformation med myndigheterna samtidigt som man säkerställer tillförlitliga affärsrelationer mellan handelspartners. Denna modell öppnar också för nya affärsmöjligheter i de länder där den implementeras, och begränsar inte företags- eller branschspecifika krav för fakturan – som en centraliserad CTC-modell skulle kunna göra.

 

EIN (EESPA Interoperability Network)

Ingen tjänsteleverantör kan ensam täcka marknaden, och samtrafik (interoperabilitet) mellan EDI-leverantörer har stått högt på prioriteringslistan länge. Målet med EESPA Interoperability Network är att skapa ett nätverk av leverantörer för att hjälpa alla företag att nå vilket annat företag som helst – oavsett vilken leverantör de ligger bakom i nätverket. Nätverket kommer att bygga på best practice från tidigare erfarenheter av sammankoppling samt lärdomar från Peppol.

EESPA Interoperability Network testas nu i en produktionsmiljö med tre tjänsteleverantörer som deltagare. EESPA och OpenPeppol arbetar även med ett samarbetsprojekt där ambitionen är att kunna använda Peppols infrastruktur för både EIN- och Peppol-trafik, där EIN kommer att fokusera på B2B-domänen.

 

Organisation och tillväxt

EESPA har upplevt en betydande medlemstillväxt och består nu av 95 tjänsteleverantörer/EDI-leverantörer från 24 länder. Med bakgrund av att vara ett forum som frontar sammankopplingen mellan leverantörer är det nu naturligt att tillväxten fortsätter även