E-faktura kopplar ihop Europa

E-faktura kopplar ihop Europa

Publicerad den 10.09.2019, 08:33

En ny milstolpe för e-fakturahantering är nådd, från den 17 April 2019, är det obligatoriskt för offentlig sektor inom Europa att, ta emot och skicka fakturor i elektroniskt format. PEPPOL BIS Billing 3.0 reglerar och specificerar innehållet i den europeiska standarden för e-fakturering.

Över 200 000 aktörer i 20 europeiska länder

Användandet av PEPPOL är redan utbrett inom Europa. I dagsläget är 224 accesspunkter i 20 Europeiska-, 3 EEA- och 3 länder utanför Europa anslutna. Detta möjliggör att, fler än 200 000 aktörer kan skicka och ta emot via PEPPOL. Framtiden sträcker sig även utanför Europas gränser, redan idag finns ramverk för formatet i Singapore, Australien och Nya Zealand.

Stöd från Europeiska Kommissionen

Den europeiska kommissionen CEF (Connecting Europe Facility)  kommer fortsätta att hjälpa europeiska länder med omställningen till det nya formatet. CEF kommer att erbjuda utbildningar, workshops och webinars, samt organisera användarforum för diskussioner och tillhandahålla med verktyg för att testa kompatibilitet.
 
För mer information om statusen för e-fakturering inom Europa, besök European Commission webpage on eInvoicing.
 

Källa: PEPPOL.eu

Logiq sköter omställningen

 
Som kund hos Logiq får man möjlighet att ansluta sig till PEPPOL-nätverket. Detta innebär att man sömlös kan skicka fakturor både inom operatörs och peppol-nätverken. Använder du Logiq’s konverteringstjänst kan du skicka digitalt i det format ert system använder. Kontakta oss idag!