Information til dig som leverantör till Derome Takstolsteknikk AS

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & NEA-nätverket för leverantörer till Derome Takstolsteknikk AS

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor.För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Derome Takstolsteknikk AS. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Derome Takstolsteknikk AS finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Derome Takstolsteknikk AS finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Derome Takstolsteknikk AS ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Derome Takstolsteknikk AB och ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Derome Takstolsteknikk AS om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Derome Takstolsteknikk AS. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas:

Viktigt!

Enbart en referens per faktura.

Dvs fakturan skall t.ex inte innehålla flera Köpares referens.

 • För varuinköp/leveranser skall fakturan innehålla ett inköpsordernummer:
 • Inköpsnummer skall börja med 5 följt av 6 eller 7 siffror
  • Exempel: 5123456, 51234567
 • Vid avsaknad av inköpsordernummer ovan ska uppgifter om Köparens referens finnas:
 • Köparens referens skall enbart bestå av 4-6 bokstäver.

Exempel: EVHE, PERHE eller AMAU

 • Om följesedelnummer finns för fakturan så skall det anges enligt nedan.

Beskrivning av hur de olika referenserna skall anges:

Information Placering i BIS 3.0 (Peppol) Exempelvärden
Inköpsorder-nummer /Invoice/OrderReference/ID 5123456
Köparens referens /Invoice/ BuyerReference PERHE
Följesedelnummer /Invoice/ DespatchDocumentReference 276545677

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Derome Takstolsteknikk AS är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • Derome Takstolsteknikk AS är ansluten till NEA och kan ta emot faktura via EDI-operatör ansluten till NEA-nätverket.
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Adressering

Peppol
Derome Takstolsteknikk AS, organisationsnummer 976024893
Peppol identifierare: 0192: 976024893

Kontakta oss för frågor och mer information

 1. Har du en EDI operatör: Kontakta din EDI-operatör
 2. Sänder du pdf idag och har inte möjlighet att sända edi, kontakta Derome takstolsteknikk AS om de godkänner att ni fortsatt sänder pdf
 3. Har du ingen EDI operatör idag, kontakta sale@logiq.se
 4. Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Derome Takstolsteknikk AS: levreskontra@derome.se
 5. Övriga frågor, kontakta servicedesk@logiq.no