Information til dig som leverantör till Derome Husproduktion AB

Information om övergång till e-fakturering via Peppol & NEA-nätverket för leverantörer till Derome Husproduktion AB

För en effektivare, snabbare och säkrare fakturahantering har vi beslutat att gå över till elektronisk fakturahantering för leverantörsfakturor.För att skicka elektroniska fakturor behöver ni ha avtal med en e-fakturaoperatör. Om ni för närvarande inte har möjlighet att skicka e-fakturor kontakta gärna Logiq så hjälper de er att hitta en lösning.

Kom igång

STEG 1 STEG 2
Informera er nuvarande e-fakturaoperatör (VAN-leverantör) att ni önskar skicka e-faktura till Derome Husproduktion AB. Börja skicka e-faktura enligt nedan beskrivna innehållskrav och kontrollera gärna så er första fakturakörning mottagits av oss.

Logga in hos Inexchange och verifiera att Derome Husproduktion AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Inexchange

Verifiera i Pagero Online att Derome Husproduktion AB finns listat som mottagare.

Vid frågor, kontakta Pagero.

Informera TietoEvry om att fakturor till Derome Husproduktion AB ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.tietoevry.com/en/contact-tietoevry/

Informera Strålfors om att fakturor till Derome Husproduktion AB och ska skickas elektroniskt via EDI-operatören Logiq.
https://www.stralfors.se/kontakt/

Vänligen kontakta din operatör för att komma igång. 

 • Skickar du PDF idag och inte har möjlighet att skicka EDI:
  • Kontakta Derome Husproduktion AB om de godkänner att ni fortsätter skicka PDF.
 • Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Derome Husproduktion AB. 
 • Övriga frågor gällande övergången, kontakta servicedesk@logiq.se

Innehållskrav

För att vi ska kunna behandla era e-fakturor måste ett av nedanstående krav uppfyllas:

Viktigt!

Enbart en referens per faktura.

Dvs fakturan skall t ex inte innehålla flera Inköpsordernummer eller Köpares referens.

 • För varuinköp/leveranser skall fakturan innehålla ett inköpsordernummer:
 • Inköpsnummer skall börja med 4 eller 5 följt av 5 siffror
  • Exempel: 412345, 512345

 

 • Vid avsaknad av inköpsordernummer ovan ska uppgifter om Köparens referens finnas:
 • Köparens referens skall enbart bestå av 4-6 bokstäver.
  • Exempel: EVHE, PERHE eller AMAU

 

 • Om fakturan avser ett projekt så skall följande information finnas med som Projektreferens:
 • Projektreferens kan börja med 0, 3, 4 eller 5 följt av 4 siffror
  • Exempel: 01234, 31234, 4, 1234, 51234
 • Projektreferens kan även börja med B eller M följt av 4 siffror
  • Exempel: B1234, M1234

 

 • Om följesedelnummer finns för fakturan så skall det anges enligt nedan.

 

 • För er som fakturerar byggtjänster.
 • Derome Husproduktion AB är klassat som ett byggföretag och omvänd skattskyldighet för byggtjänst gäller.
 • Ange texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller” enligt nedan.

Beskrivning av hur de olika referenserna skall anges:

Information Placering i BIS 3.0 (Peppol) Exempelvärden
Inköpsorder-nummer /Invoice/OrderReference/ID 4123456
Köparens referens /Invoice/ BuyerReference PERHE
Projektreferens /Invoice/ProjectReference/ID V12345
Följesedelnummer /Invoice/ DespatchDocumentReference 276545677
Omvänd byggmoms /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller

E-fakturering via Peppolnätverket eller EDI-operatör

 • Derome Husproduktion AB är anslutna till Peppol och vi ser gärna att ni skickar era fakturor till oss den vägen i första hand.
 • Derome Husproduktion AB är ansluten till NEA och kan ta emot faktura via EDI-operatör ansluten till NEA-nätverket.
 • Eventuella bilagor ska vara i PDF-format.

Adressering

Peppol
Derome Husproduktion AB, organisationsnummer 556210-7069
Peppol identifierare: 0007:5562107069
NEA-nätverket
Operatören är Logiq, adressera till:
Organisationsnummer 5562107069

Kontakta oss för frågor och mer information

 1. Har du en EDI operatör: Kontakta din EDI-operatör
 2. Sänder du pdf idag och har inte möjlighet att sända edi, kontakta Derome Husproduktion AB om de godkänner att ni fortsatt sänder pdf
 3. Har du ingen EDI operatör idag, kontakta sale@logiq.se
 4. Vid frågor om innehåll i filer så som referenser mm, kontakta Derome Husproduktion AB: levreskontra@derome.se
 5. Övriga frågor, kontakta servicedesk@logiq.no