Optimera: ”Logiq gav oss total kontroll”

Optimera: ”Logiq gav oss total kontroll”

«Optimera måste alltid ligga före. Logiq har nödvändig erfarenhet och kompetens för att delta i utvecklingen av framtidens digitala lösningar för elektroniska dokument.»

 

Logiq är tjänsteleverantör för den största bygghandelskedjan i Norge, Optimera . Vi hanterar all utgående trafik samt print, och har nu också tatt över all innkommande trafik av elektroniska dokument.

”Optimera hade dårlig kontroll av utgående fakturering, vilket innebar en hel del manuellt arbete och långa og tidsödande processer. Vi genomförte tillsammans med Logiq ett profesionelt projekt där vi identifierade möjligheter och utmaningar, och designade lösningar baserade på våra behov.”

Logiq är nu en strategisk partner för Optimera. Vi har stålkontroll på transaktioner i hela värdekedjan, trafikljus och kvittolösningar som gör att vi kan ligga steget före våra kunder. All trafik kommer så småningom att gå igenom Logiq, det är effektivt, kostnadsbesparande och säkert.

«Optimera måste alltid ligga före. Logiq har nödvändig erfarenhet och kompetens för att delta i utvecklingen av framtidens digitala lösningar för elektroniska dokument.Samarbetet med Logiq är nästan unikt, och jag kan säkert rekommendera Logiq som en mycket kompetent och professionell partner inom sitt område.» Runar Halvordsrud, IT Direktør, Optimera

Om Optimera: Optimera är den största aktören I försäljning och distribution av byggmaterial, virke och interior med 140 butiker, 2000 anställda och nästan 7 miljarder i intäkter. Verksamheten omfattar Optimera Proff, Optimera Handel, Optimera Byggsystemer, Optimera Logistikk og kjedene Montér och Byggi. Optimera är en del av den internationella koncernec Saint-Gobain som har 193.000 anställda I 64 länder och är Europas största distributor av byggmaterial.