Flexit: 20 år med elektronisk handel

Flexit: 20 år med elektronisk handel

För över 20 år sedan tecknade Flexit ett aval med Logiq för leverans av EDI och blev därmed kund nummer 1 i våra system. Att vi fortfarande har ett bra och blomstrande samarbete är enligt Flexit ingen slump.

 

Om Flexit

Flexit är en av Nordens ledande leverantörer av energieffektiva produkter och tjänster som bidrar till ett bättre inomhusklimat i bostäder och kommersiella byggnader, i ett krävande nordiskt klimat. Flexit har 260 anställda i Norge och Sverige och de är inne i en spännande fas där det gröna skiftet, skärpta energikrav och digitalisering är viktigt i utvecklingsarbetet.

Framtidens bostäderoch kommersiella byggnader kommer att använda mindre energi för uppvärmning. Flexits mål är att bidra till detta, men att det inte ska ske på bekostnad av ett bra inomhusklimat. Ett bra inomhusklimat förebygger sjukdomar och bidrar till god hälsa och välbefinnande.

 

Flexit ventilation
Illustration av Flexit ventilation

 

Ett gott samarbete etableras

Samarbetet inleddes år 2000, då Flexit och Byggmakker, genom sin gemensamma partner Logiq, etablerade det första helt digitala order- och fakturaflödet mellan de två företagen. Beställningar kunde nu skickas direkt från Byggmakkers system och Flexit kunde ta emot och bekräfta beställningen i deras system. Vidare skickades även fakturor digitalt från Flexit till Byggmakker.

Baserat på erfarenheter från detta projekt bestämde sig Flexit för att höja sina ambitioner och etablera ett digitalt gränssnitt med alla sina företagskunder i den så kallade ”order-to-cash”- processen. Detta krävde dock att de kunde ta emot och skicka dokument från sina system i ett och samma format och behövde således inte anpassa sig till de olika format som kunderna använder. Logiq var också lösningen på denna utmaning och ett bra samarbete etablerades.

 

 

En pionjär inom elektronisk handel

På 90-talet var det ingen självklarhet att utbyta affärshandlingar elektroniskt. Trots att tekniken etablerades skedde fortfarande mycket handel via telefon, fax eller post. För ventilationsföretaget Flexit från Ørje i Østfold var dock digitalisering av orderflödet en viktig bit för att effektivisera verksamheten och optimera orderprocessen som grund för fortsatt tillväxt.Ett gott samarbete etableras

Samarbetet inleddes år 2000, då Flexit och Byggmakker, genom sin gemensamma partner Logiq, etablerade det första helt digitala order- och fakturaflödet mellan de två företagen. Beställningar kunde nu skickas direkt från Byggmakkers system och Flexit kunde ta emot och bekräfta beställningen i deras system. Vidare skickades även fakturor digitalt från Flexit till Byggmakker.

Baserat på erfarenheter från detta projekt bestämde sig Flexit för att höja sina ambitioner och etablera ett digitalt gränssnitt med alla sina företagskunder i den så kallade ”order-to-cash”- processen. Detta krävde dock att de kunde ta emot och skicka dokument från sina system i ett och samma format och behövde således inte anpassa sig till de olika format som kunderna använder. Logiq var också lösningen på denna utmaning och ett bra samarbete etablerades.

 

Digitalt dokumentflöde med Logiq

Flexit använder idag Logiq som EDI-leverantör för orderprocessen för både inkommande och utgående fakturor. Båda bolagen har haft en god tillväxt under de 20 åren av samarbete och Logiq har hela vägen kunnat leverera lösningar anpassade till nutiden.

Logiq har även varit anpassningsbar nör det kommit till förändringar hos Flexit. Ett exempel på detta är när Flexit valde att byta affärssystem till Microsoft Dynamics 265 år 2020, vilket innebar att de var tvungna att ändra formaten på både order- och fakturadokument.

 

Uppgraderingen till D365 var ett stort projekt för oss. Samarbetet med Logiq var utmärkt och de var avgörande för att övergången till ett nytt system skulle fungera så bra vad gäller elektronisk fakturahantering.

Hege Bakker Torp, Flexit

 

Under årens lopp har även nya tjänster tillkommit. Bland annat har e-faktura sändning satts upp för privatpersoner och anslutning till nätverket Peppol för att skicka och ta emot fakturor till och frånn företag världen över. En lösning har även byggts in för slutkunder som abonnerar på ventilationsfilter, vilket effektiviserar sändningen av periodiska fakturor. ”Logiq hanterar stora mängder fakturor åt oss i samband med vårt filterabonnemang”, säger Bakker Torp.

 

En lösning för framtiden

En solid grund har lagts för ett långsiktigt och gott samarbete mellan Flexit och Logiq och det är ingen slump att Flexit fortfarande är kund efter 20 år. De framhåller vikten av att Logiq har djupgående kunskaper om branschen och deras kunder, samt att de har hög EDI-kompetens, är lösningsorienterade och har en mycket bra kundservice.

Båda företagen är starkt växande och levererar ständigt nya och bättre lösningar. Optimeringen av dokumentflödet har lett till butiksbesparingar och har i tillägg gett Flexit en solid kontroll på beställningar och fakturering.

Det är i orderbehandlingsprocessen vi har sett de största besparingarna men med Logiq i sin hantering av stora mängder ingående och utgående fakturor ger oss besparingar och kontroll.

Hege Bakker Torp

 

Vill du digitalisera ert order- och fakturaflöde som flexit?

Vårt team är här för att hjälpa er! Kontakta oss för med information.